Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Ofiarowanie Pańskie

                                                                                 (dimitrisvetsikas1969, pixabay.com)

Święto ofiarowania Pańskiego   (Łk 2,22-40)

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego

Znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

W Świątyni, w miejscu spotkania Boga, dokonuje się publiczne ofiarowanie Jezusa Bogu Ojcu. Obecny w Jezusie Bóg stał się realnie obecny pośród swojego ludu.

Ewangeliczna relacja świadczy o wierności Maryi i Józefa w przestrzeganiu Mojżeszowego Prawa dotyczącego oddania Bogu pierworodnego syna. Dostrzegamy również ich otwartość na prorocze słowa Symeona. W tym czasie Symeon, człowiek pobożny i sprawiedliwy oraz prorokini Anna, przybyli do świątyni jako przedstawiciele wiernego ludu, aby uczcić Mesjasza Pańskiego (Łk 2,26).

Po radosnych słowach odnoszących się do Jezusa, Symeon przepowiada Jego odrzucenie przez własny naród oraz udział Maryi w bólu i cierpieniu Syna Bożego. Jezus zaniesie światło całemu światu, lecz posłannictwo swoje realizować będzie w ciemności Krzyża.

Chrystus jest bowiem znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Sprzeciw człowieka wobec Boga ciągnie się przez całą historię. Dzisiaj w szczególny sposób ujawnia się przez odrzucanie Prawa Bożego oraz wartości chrześcijańskich. Odrzuca się Jezusa, który pragnie uwolnić każdego z błędów i grzechów. Często zapomina się o Jego zbawczej miłości. Sprzeciw wobec Jezusa godzi również w Jego Matkę i rani Jej serce jak miecz. Prorocza zapowiedź światła i słowa o Krzyżu idą w parze ze sobą. (por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu).

Mimo sprzeciwu, ciemności i zniewoleń, Jezus zawsze pozostanie Światłem dla każdego człowieka, ponieważ jest miłosiernym Zbawicielem zwyciężającym wszelkie zło.

Maryja uczy nas autentycznego współcierpienia,
współczucia oraz wrażliwości wobec cierpiącego człowieka.

Przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Bóg niczego innego
nie pragnie
jak tylko waszego dobra
i waszej radości.

św. Aniela Merici

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych