Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrzest Chrystusa

Chrzest Chrystusa - obraz Piera della Francesca, National Gallery w Londynie      

Chrzest Jezusa (Łk 3,15-16.21-22)

Tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie

Na początku swojej działalności publicznej, widzimy Jezusa nad Jordanem w tłumie grzeszników, aby wraz z nimi przyjąć chrzest. Jezus identyfikuje się z wszystkimi ludźmi przyjmując ludzką naturę wraz z jej ograniczeniami i słabościami.

Chociaż nie miał żadnej, nawet najmniejszej, winy czy niedoskonałości, chociaż nie potrzebował chrztu pokuty ani nawrócenia, wybrał kondycję tych, którzy potrzebowali oczyszczenia i uwolnienia od grzechów. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, utopił je w wodach Jordanu, by ostatecznie na krzyżu pokonać wszystkie ludzkie winy.

Janowy chrzest pokuty był najlepszym sposobem, aby formować w sobie, nowe serce, nowy sposób myślenia i działania oraz walki z grzechem.

Jezus przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie ( por Łk 3,21-22).

Chrzest Jezusa jest symbolem naszego chrztu. Przyjmując ten sakrament stajemy się dziećmi Bożymi, przyjaciółmi, braćmi i siostrami Jezusa. Bóg obejmuje nas swoją ojcowską miłością, daje nam Ducha Świętego oraz powierza nas wspólnocie Kościoła swojego Syna - Jezusa Chrystusa.

Chrzest jest wspaniałym, wyjątkowym darem miłującego Ojca.

Za każdym razem, gdy decydujemy się na przemianę naszego życia i nawracamy się, gdy pragniemy iść zdecydowanie w kierunku Boga, w głębi serca słyszymy głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, podobasz mi się.

Refleksje nad dzisiejszą Ewangelią można wzbogacić szczególnym tekstem ze Starego Testamentu:

Oto mój sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął.
On przywróci narodom Prawo.

Iz 42nn

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Słowa wychodzące
z najświętszych ust
Syna Bożego
a zapisane w Ewangelii...
są ogniem i rzuconym
przez Niego w Świat
płomieniami,
które rozpalają dusze czyste.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych