Urszulanki Unii Rzymskiej / Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae
 

„Soli Deo Gloria”


Chrzest Chrystusa

Chrzest Chrystusa - obraz Piera della Francesca, National Gallery w Londynie      

Chrzest Jezusa (Łk 3,15-16.21-22)

Tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie

Na początku swojej działalności publicznej, widzimy Jezusa nad Jordanem w tłumie grzeszników, aby wraz z nimi przyjąć chrzest. Jezus identyfikuje się z wszystkimi ludźmi przyjmując ludzką naturę wraz z jej ograniczeniami i słabościami.

Chociaż nie miał żadnej, nawet najmniejszej, winy czy niedoskonałości, chociaż nie potrzebował chrztu pokuty ani nawrócenia, wybrał kondycję tych, którzy potrzebowali oczyszczenia i uwolnienia od grzechów. Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, utopił je w wodach Jordanu, by ostatecznie na krzyżu pokonać wszystkie ludzkie winy.

Janowy chrzest pokuty był najlepszym sposobem, aby formować w sobie, nowe serce, nowy sposób myślenia i działania oraz walki z grzechem.

Jezus przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w tobie mam upodobanie ( por Łk 3,21-22).

Chrzest Jezusa jest symbolem naszego chrztu. Przyjmując ten sakrament stajemy się dziećmi Bożymi, przyjaciółmi, braćmi i siostrami Jezusa. Bóg obejmuje nas swoją ojcowską miłością, daje nam Ducha Świętego oraz powierza nas wspólnocie Kościoła swojego Syna - Jezusa Chrystusa.

Chrzest jest wspaniałym, wyjątkowym darem miłującego Ojca.

Za każdym razem, gdy decydujemy się na przemianę naszego życia i nawracamy się, gdy pragniemy iść zdecydowanie w kierunku Boga, w głębi serca słyszymy głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, podobasz mi się.

Refleksje nad dzisiejszą Ewangelią można wzbogacić szczególnym tekstem ze Starego Testamentu:

Oto mój sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął.
On przywróci narodom Prawo.

Iz 42nn

 

przygotowała s. Boguchwała Kuras OSU

‹‹‹ inne rozważania

 

Na dziś


Boże jesteś moim Życiem,
bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia

Facebook, Twitter
Twitter@Urszulanki_UR

 

Warto odwiedzić

urszulanki poprzednia wersja strony Poprzednia
wersja strony
Strona międzynarodowa urszulanek Urszulanki
Generalat
Urszulanki na Ukrainie Urszulanki
na Ukrainie
Serviam Szkoły i inne
dzieła urszulańskie
Wrocław Klasztor
Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólnota Młodych UL

Adoracje Kraków

Konferencja  Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych