ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

Archiwum aktualności 2006

28.12.2006 r.

Kapituła Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej

Życzenia składane Matce Prowincjalnej

W dniach od 30 grudnia 2006 r. do 4 stycznia 2007 r. w Poznaniu będą miały miejsce obrady Kapituły Prowincjalnej urszulanek Unii Rzymskiej.

Jej zadaniem jest dokonanie oceny życia Prowincji w ostatnim sześcioleciu oraz wytyczenie - w perspektywie wyzwań nowych czasów, potrzeb Kościoła i społeczeństwa - planów na przyszłość.

Kapitulantki - podczas pierwszego posiedzenia

W Kapitule weźmie udział 65 sióstr - delegatek wszystkich wspólnot Prowincji Polskiej, działających w Polsce i na Ukrainie. Najstarsza delegatka liczy 78 lat, a najmłodsza 31 lat. Najdalszą odległość ma do pokonania delegatka z Sum - miasta na Ukrainie położonego w pobliżu granicy z Rosją, natomiast najkrótsza drogę maja siostry ze wspólnoty poznańskiej, na których spoczął obowiązek przygotowania locum dla Kapituły.

Eucharystia w piewszy dzień rekolekcji

Jej uczestniczki przybyły do Poznania już w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, by 27 grudnia spotkać się na pierwszym nieformalnym posiedzeniu. Tego samego dnia rozpoczęły trzydniowe rekolekcje, które prowadzi o. Stanisław Morgalla SJ. Stanowią one bezpośrednie przygotowanie do Kapituły Prowincjalnej.

W dniu 30 grudnia uroczystą Eucharystię odprawi Abp. Stanisław Gądecki. Referat wprowadzający w obrady Kapituły wygłosi o. Dariusz Kowalczyk - Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Ze względu na wagę tego wydarzenia, jakim jest Kapituła, wszystkie osoby z nami związane, prosimy o modlitewne wsparcie. Potrzeba mocy i światła Ducha Bożego, aby owocami obrad Kapituły były nie tylko piękne dokumenty, lecz by nasze urszulińskie życie konsekrowane pogłębiło się i nabrało nowego rozmachu, stało się bardziej czytelne, zarówno we wspólnotach, jak i dziełach apostolskich.


Zaproszenie dla młodzieży na spotkania biblijne w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na spotkania bibijne KU SZCZYTOM.Zaproszenie dla młodzieży na rekolekcje w Nałęczowie

Serdecznie zapraszamy do Nałęczowa na 2-dniowe młodzieżowe spotkania rekolekcyjne. Pierwszy termin już w grudniu 2006 r.

25.12.2006 r.

Życzenia świąteczne

Przeżywając wraz z całym Kościołem radosny czas Świąt Bożego Narodzenia, życzmy sobie nawzajem zachwytu nad wiernością i miłością Boga, który - jak przed wiekami tak i w tegoroczne Święta - "przemówi do nas przez Syna" (Hbr 1, 2).

Jezusowi, Synowi Boga Żywego, narodzonemu z Maryi zawierzmy Nowy 2007 Rok i wszystko, co on nam przyniesie.

22.12.2006 r.

Zmarła S. dr Emilia Ehrlich OSU

Jan Paweł II i S. Emilia Ehrlich OSU

W dniu 14 grudnia 2006 r. zmarła, w 82 roku życia, s. dr Emilia Ehrlich.

Pasją życia s. Emilii było Pismo św., które najpierw z zapałem studiowała, a potem dzieliła się zdobytą wiedzą jako wykładowca Diecezjalnego Instytutu Katechetycznego oraz Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (1968-1977), prowadząc jednocześnie lektorat języka angielskiego w wymienionych Instytutach oraz w krakowskim Seminarium Duchownym. Lekcji angielskiego udzielała również Kard. Karolowi Wojtyle.

W latach 1977-2000 przebywała w Domu Generalnym w Rzymie, gdzie uzupełniała studia biblijne. W roku 1978 została zaproszona przez Jana Pawła II do pracy w Sekretariacie Stanu (1978-1988). Jej posługa Janowi Pawłowi II polegała na przygotowywaniu materiałów biblijnych, wykorzystywanych później w dokumentach papieskich, homiliach czy katechezach środowych. Była również członkiem komisji zajmującej się publikacją twórczości Karola Wojtyły. Czuwała, między innymi, nad poprawnością przekładu jego dzieł napisanych przed wyborem na Stolicę Piotrową. W 1994 r. uczestniczyła, jako sekretarz pomocniczy, w Synodzie Biskupów, poświęconym życiu konsekrowanemu. W latach 1988-2000 troszczyła się o prywatną bibliotekę Jana Pawła II.
Współpracowała również z polską sekcją Radia Watykańskiego, przygotowując pogadanki biblijne. Przez wiele lat dawała cykle wykładów biblijnych dla międzynarodowych urszulańskich grup probacyjnych.

Po powrocie do Polski przebywała w Krakowie. "W ostatnich latach swojej ziemskiej pielgrzymki - jak napisał w liście kondolencyjnym Abp J. Kowalczyk - została dotknięta cierpieniem, które znosiła przykładnie, w duchu tych treści, które Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł w liście apostolskim Salvifici Dolores".

Liturgii pogrzebowej, w dniu 20 grudnia br., na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, przewodniczył Ks. Kard. Franciszek Macharski. Obecni byli również: Bp Jan Szkodoń, kapłani, brat Zmarłej, Andrzej Ehrlich, rodzina oraz siostry z wielu wspólnot.
W czasie Mszy św. odczytane zostały listy kondolencyjne nadesłane przez: Kard. Tarcisio Bertone z Sekretariat Stanu, Kard. Stanisława Diwisza, który z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w pogrzebie, Nuncjusza Apostolskiego Abp Józefa Kowalczyka, Bp Ryszarda Karpińskiego.

20.12.2006 r.

Wieczór poetycki S. Ewy Pyzik OSU w Rybniku

Tomik poezji od-blaski S. Ewy Pyzik

Całkiem nieoczekiwanie nadarzyła się okazja prezentacji w  środowisku   rybnickim   tomiku  s. Ewy  Pyzik  pt. od-blaski. Pani Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rybniku - Kornelia Delowicz wyszła z propozycją zorganizowania spotkania autorskiego, podczas którego miała się odbyć także promocja książki. Spotkanie miało miejsce 14 grudnia 2006 r. o godz. 16.00 w czytelni biblioteki.

19.12.2006 r.

Zmarła M. dr Miriam Szymeczko OSU

Kard. K. Wojtyła, M. M. Szymeczko, Kraków - 1971 r.

Dnia 13 grudnia 2006 r. zmarła w Poznaniu-Pokrzywnie, w wieku 79 lat, M. dr Miriam Szymeczko.

Po okresie formacji początkowej M. Miriam, w latach 1956 - 1965, z upodobaniem studiowała filozofię w KUL - ukończyła najpierw studia magisterskie, a później doktoranckie. Promotorem jej pracy był Kard. Karol Wojtyła. On też, doceniając inteligencję, erudycję, a także niezwykłą kulturę duchową swojej studentki, zaproponował jej posadę asystenta w KUL. Zakon miał już jednak wobec niej inne plany. Wkrótce po ukończeniu studiów została Przełożoną Prowincjalną Prowincji Polskiej (1966 - 1971), a następnie, w latach 1971 - 1984, pełniła w Rzymie obowiązki Doradczyni Generalnej. Po powrocie do Polski, w roku 1984, była przełożoną w Lublinie i Wrocławiu. Ostatnie lata życia spędziła w Bardzie Śląskim, a od kilku miesięcy przebywała w Infirmerii Prowincjalnej w Poznaniu-Pokrzywnie.

Pogrzeb M. Miriam odbył się w dniu 16 grudnia br. na cmentarzu zakonnym w Poznaniu - Pokrzywnie. Żegnało ją duże grono sióstr przybyłych z wielu wspólnot w Polsce oraz licznie zebrana rodzina.

O łączności duchowej zapewnili, przysyłając listy kondolencje - Kard. Stanisław Dziwisz, Kard. Stanisław Nagy, Ks. Prof. Tadeusz Styczeń, M. Colette Lignon, Przełożona Generalna oraz siostry z wielu urszulańskich prowincji w świecie.

14.12.2006 r.

Medale z okazji 25 lat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dnia 8 grudnia 2006 r. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie obchodziła 25 lat swego istnienia i działalności. Z tej racji, postanowiła uczcić swój jubileusz, między innymi, przez wydanie pamiątkowego medalu, przedstawiającego Sługę Bożego Jana Pawła II oraz herb Papieskiej Akademii Teologicznej.
W gronie osób, które otrzymały pamiątkowe medale znalazły się: s. Scholastyka Knapczyk OSU, s. Margarita Sondej OSU i s. Lidia Panasiuk OSU.

13.12.2006 r.

Zmarła M. Otylia Koczorowska OSU

Dnia 6 grudnia 2006 r. zmarła w Infirmerii Prowincjalnej w Poznaniu - Pokrzywnie, w 95 roku życia, M. Otylia Koczorowska, dawna Przełożona Prowincjalna Polskiej Prowincji Urszulanek Unii Rzymskiej (1971 - 1975), a także przełożona kilku wspólnot lokalnych. Przez 24 lata pracowała w formacji, najpierw jako asystentka mistrzyni nowicjatu w Częstochowie, potem jako przełożona wspólnoty junioratu w Domu Studiów w Krakowie.
Pogrzeb odbył się 9 grudnia 2006 r. na cmentarzu zakonnym w Poznaniu - Pokrzywnie w obecności licznie przybyłych Sióstr i bliskich M. Otylii.

25.11.2006 r.

Rocznica założenia Towarzystwa św. Urszuli

25 listopada 2006 r. przypada 471 rocznica powstania Towarzystwa św. Urszuli. Św. Aniela powołała je do życia w dniu św. Katarzyny Alekandryjskiej 1535 r. Założona została wówczas księga, do której wpisano imiona 28 piewszych urszulanek.
W Legacie Ostatnim swojego Testamentu św. Aniela zapewnia, że: Chrystus nigdy nie opuści tego Towarzystwa, jak długo świat istnieć będzie. Skoro bowiem na początku On głównie je zasadził, któż mógłby je wyrwać? Wierzcie temu, nie powątpiewajcie, miejcie mocną wiarę, że się tak stanie. Wiem, co mówię. Błogosławieni ci, którzy przejmą się tym naprawdę.

23.11.2006 r.

Rekolekcje Sylwestrowe w Częstochowie

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej w Częstochowie zapraszają młodzież na REKOLEKCJE SYLWESTROWE

22.11.2006 r.


Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymała S. Oktawia Kozłowiecka OSU

W bieżącym roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi 85. rocznicę założenia pierwszego Szkolnego Koła PCK. Fakt ten uznawany jest za początek Ruchu Młodzieżowego PCK.
Zarząd Główny PCK wraz z Krajową Radą Młodzieżową PCK w tym jubileuszowym roku, chcąc złożyć szczególne wyrazy uznania Opiekunom Szkolnych Kół PCK, wystąpił o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej najbardziej zasłużonym z nich. Przyznano 25 odznaczeń dla nauczycieli będących Opiekunami SK PCK z całej Polski, którzy oprócz swojej codziennej działalności dydaktycznej i wychowawczej, kształtują wśród dzieci i młodzieży postawy humanitaryzmu i wrażliwości na los drugiego człowieka.
Jeden z medali Komisji Edukacji Narodowej przyznano S. Oktawii - Krystynie Kozłowieckiej OSU, nauczycielce geografii w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz wkład pracy w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku dziecięco-młodzieżowym.
Uroczystość wręczenia medali KEN odbyła się 22 listopada 2006 r. w Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.

20.11.2006 r.


Spotkanie maturzystów - absolwentów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Krakowie

11 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie wychowanków Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Krakowie, którzy uczęszczali do niej w latach 1994 - 2000. Rozpoczęła je uroczysta Masza Święta w intencji pomyślnego zdania egzaminu maturalnego i dobrego wyboru drogi życia. Dawnym wychowankom szkoły krakowskiej, we wchodzeniu w dorosłe życie i w podejmowaniu życiowych wyborów, towarzyszy modlitwa sióstr.

16.11.2006 r.


Uroczystość 60-lecia szkoły urszulańskiej we Wrocławiu

W święto św. Urszuli, dnia 21 października 2006 r., Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu obchodziło 60-lecie zatwierdzenia jako szkoły polskiej. O godz. 10.00 w katedrze wrocławskiej odbyła się się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego.


Zaproszenie dla młodzieży na spotkania biblijne w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na spotkania bibijne KU SZCZYTOM.Zaproszenie dla młodzieży na rekolekcje w Nałęczowie

Serdecznie zapraszamy do Nałęczowa na 2-dniowe młodzieżowe spotkania rekolekcyjne. Pierwszy termin już w grudniu 2006 r.

17.10.2006 r.

21 października - święto patronalne

W dniu 21 października we wszystkich wspólnotach urszulańskich na całym świecie, jak i dziełach apostolskich prowadzonych przez urszulanki UR, uroczyście obchodzone jest święto patronalne św. Urszuli, męczennicy.
Szczególnym akcentem tego dnia będzie ogłoszenie w szkołach konkursów związanych ze zbliżającym się urszulańskim rokiem jubileuszowym 2007. Urszulanki obchodzić będą 200 rocznicę kanonizacji Założycielki, św. Anieli Merici oraz 150 rocznicę przybycia na ziemie polskie.


Poświęcenie sztandaru w liceum poznańskim

20 października 2006 r. w kościele oo. dominikanów w Poznaniu, podczas Mszy Świętej sprawowanej z racji obchodów Święta Patronalnego szkoły, Ks. Bp Marek Jędraszewski poświęcił nowy sztandar Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu.


Wizyta Przełożonej Generalnej

W dniach od 15 września do 15 października br. Matka Generalna Colette Lignon przebywała z wizytą w prowincji polskiej. Odwiedziła niemal wszystkie wspólnoty na terenie Polski. Z siostrami pracującymi na Ukrainie spotkała się w Ivano-Frankivsku. Na zakończenie pobytu przeprowadziła spotkanie z siostrami przełożonymi w Częstochowie, w czasie którego podjęta została refleksja na temat istotnych wymiarów misji przełożeńskiej.
W dniu 15 października M. Colette, wraz z towarzyszącą jej Doradczynią Generalną, s. Iwoną Skorupą, powróciły do Rzymu.