Jubileuszowe spotkania z historią - spis treści

<< poprzednie spotkanie    kolejne spotkanie >>


Spotkanie 5

Żyją tu dziś urszulanki

 

 

Czasem dobrze popatrzeć na wszystko tak z "lotu ptaka". Także na Dom ... na Siostry, które przez 90 lat go tworzyły, nie tylko dodając nowe cegły do jego starych murów. Wpisały swoje losy w jego historię. Było ich wiele, ze wszystkich stron Polski. Cała paleta niepowtarzalnych osobowości, charakterów i charakterków, dusz mężnych i duszyczek płochliwych, takich z sercem na dłoni lub głęboko schowanym.

 

 

 

 

Lublin - klasztor Sióstr Urszulanek UR  2006 r.

 

 

Tu się spotkały i tu w różnych latach przyszło im żyć pod niebem Lublina, w przekonaniu głębokim, że właśnie tu potrzebne jest ich urszulańskie SERVIAM.

Spotkamy niejedną z nich w kolejnych Jubileuszowych spotkaniach.

Na początek urszulańskiej epopei, właśnie tak "z lotu ptaka", przywołamy kilka ogólnych spostrzeżeń dotyczących wspólnoty lubelskiej.

Wiadomo, że od początku - od 1917 roku - musiał ktoś stać przy sterze, by urszulańska łódź, mimo sztormów i przeciwnych wiatrów, w dobrym płynęła kierunku. Dlatego Opatrzność Boża dała zgromadzeniu lubelskiemu, w ciągu minionych dziewięćdziesięciu lat, 20 przełożonych pełniących służbę i sprawujących urząd, chyba nie łatwy ale... miły, podczas trzyletnich lub dłuższych kadencji.

 

Oto imiona tych dzielnych sterniczek:

 

Przełożone Urszulanek w Lublinie

 

1917-1919

1919-1920

1920-1926 

1926-1932 

1932-1938 

1938-1945

1945-1951 

1951-1957 

1957-1960

1960-1963

1963-1969 

1969-1972

1972-1975

1975-1978

1978-1981

1981-1984

1984-1990 

1990-1996 

1996-1999

1999-2002

2002- 

m.   Cecylia Łubieńska

m.   Stanisława Dewechy

m. Stanisława Władzińska

m. Szczęsna Chruniówna

m. Maria Anna Matiuszyn

m.   Maria Tekla Busz

m. Maria Jadwiga Glemówna

m. Maria Christofora Szarska

m.   Angela Kurpisz

m.   Olimpia Sobieska

m. M. Halina Lustofin

m.   Beatrix Banaś

m.   Konstantyna Baranowska

m.   Immaculata Sobieska

s.   Bogdana Weyman

s.   Teodata Dopierała

s. Miriam Szymeczko

s. Regina Malińska

s.   Teresa Bartnicka

s.   Helena Gieroba

s. Regina Malińska

m. Cecylia Łubieńska osu

pierwsza przełożona

Urszulanek w Lublinie  1917-1919

 

 

Osiem z nich (pogrubiona czcionka) pozostawało na lubelskim "urzędzie" po dwie kolejne kadencje, a zdarza się i tak, że nie może się Lublin pożegnać z s. Reginą i przez dwanaście lat. Rekord! To jest wierność ... wzajemna!


Z każdą z naszych "ksieni" wiążą się barwne opowieści, albo wspomnienia przeżytych wspólnie dni codziennych i świątecznych, trudów i radości. Każdej z nich Dom lubelski coś zawdzięcza. A może i vice versa ... Ubogacamy się wzajemnie. To nie przypadek, że cztery przełożone prowincjalne : m. Cecylia, s. Teodata, s. Miriam i s. Regina, mają w swym życiorysie lata spędzone "na przełożeństwie" w Lublinie lub w lubelskim Domu Studiów. Coś z Lublina z sobą w Prowincję zabrały...

 

s. Regina Malińska osu

przełożona  Urszulanek w Lublinie

1990-1996, 2002 ---

 

Różne bywało zgromadzenie, któremu przewodziły. Od pierwszej dziesięcioosobowej wspólnoty w 1917 roku po najliczniejsze grono, ponad 50 sióstr, w latach 60 i 70 -tych XX wieku.

 

Urszulanki  lubelskie 1968 r.

 

 

 

 

Od czasu zamknięcia lubelskiego Domu Studiów (w 1980 r.), lublinianki wiekiem są coraz młodsze. Popatrzmy ile  nas było w kolejnych dziesięcioleciach ?

 

 

Dziś urszulański Lublin tak się prezentuje - młody, jeśli nie zawsze ciałem, to na pewno duchem:

 

Urszulanki lubelskie w 2007 r.

Zobacz powiększenie

 

 

Tymi, które wpisały się w historię naszego Domu, w to wszystko co tworzy jego tradycję, co czuje się "w powietrzu" po wejściu za wielką wjazdową bramę przy ul. Narutowicza pod numerem 10, są te lubelskie siostry, które Bóg zaprosił już spośród nas do wiecznej radości !

W ciągu 90 lat zgromadzenie lubelskie pożegnało 59 sióstr, o których pamięta i wierzy, że ma w nich wierne orędowniczki.


Prawdziwie dzięki czynimy Bogu, ilekroć modlimy się za Was - te słowa widnieją na tablicy komemoracyjnej Liber mortuorum Lublinensis, umieszczonej z okazji naszego Jubileuszu 19 marca w korytarzu przykaplicznym.

Nie byłoby dzisiejszego Domu lubelskiego bez pamięci o tym, co pozostawiły po sobie nasze poprzedniczki wielkie duchem, wielkie sercem, wielkie wiernością Bogu i ludziom.

Choćby przypomnieć kilka z nich:

s. Jozefatę ( 1923), m. Andrzeję ( 1929), s. Annę ( 1935), s. Kryspinę ( 1946), s. Helenę ( 1947), m. Salezję ( 1947), s. Wiktorię (  1948), m. Weronikę († 1951), m. Aleksandrę († 1954), m. Immaculatę († 1955), m. Stanisławę († 1956), s Justynę ( 1967), s. Agatę ( 1967), m. Zenobię ( 1968), s. Dorotę ( 1969), m. Bonitację († 1969), s. Walerię († 1972), s. Wacławę († 1972), s. Ludwikę (1974), m. Antoninę († 1976), s. Koletę ( 1980), s. Klementynę ( 1980), s. Albertę († 1982), s. Gertrudę(† 1983), s. Wiktorynę ( 1983), s. Leontynę ( 1984), s. Elżbietę ( 1985), s. Marcelę ( 1985), m. Angelę ( 1986), s. Makarię (†  1987), s. Mateę († 1988), s. Idalię († 1988), s. Michalinę ( 1989), s. Chryzantę († 1989), s. Filomenę († 1989), s. Wiktorianę ( 1990), m. Michalinę ( 1990), s. Emmę (  1991), s. Adrianę (  1994), s. Gwalbertę († 1995), s. Izabelę ( 1995), obie siostry Anny († 1995,  1996), s. Klemencję ( 2002), s. Albanę ( 2003), s. Sewerynę ( 2003).

 

Pan doświadczył je jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę (Mądr. 3,6)

Do zastanego dziedzictwa lubelskiej wspólnoty dołączamy dziś naszą odpowiedź nowym wezwaniom, nasze doświadczenia, nasze nadzieje, naszą siłę i słabość. Może brak nam wielkoduszności naszych poprzedniczek, ich odwagi, niekiedy ich heroicznego zawierzenia. Może umyka gdzieś wiara w prowadzącą rękę Ojca. Może trzeba trochę szerzej otworzyć oczy. Może ... trzeba po prostu bardziej kochać.Bibliografia:

AOSUL sygn. A.VI.1. : Nominacje przełożonych Urszulanek Unii Polskiej w Lublinie.

AOSUL sygn. A.VI.3.: Nominacje przełożonych Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie.

AOSUL sygn. A.VII.1./1: Spis imienny Matek i Sióstr Zgromadzenia SS. Urszulanek w Lublinie  1917-1938

AOSUL sygn. A.VII.1/3: Księga imienna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Lublinie 1939-1948.

AOSUL sygn. A.V.1.: Katalogi zgromadzenia Sióstr Urszulanek Polskich.

AOSUL sygn. A.V. 2.: Katalogi Prowincji Polskiej Unii Rzymskiej Zakonu św. Urszuli 1936-2006 

AOSUL sygn. A.VII.5.: Liber mortuorum Lublinensis 1917-2007

 

Oprac. Aleksandra Witkowska osu

Lublin,  25 marca 2007 r.