ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

Poznań - Pokrzywno


W 1924 i 1925 r. urszulanki z klasztoru w Poznaniu nabyły ziemię w Pokrzywnie, położonym 7 km. za miastem, z myślą o zbudowaniu tam domu wypoczynkowego dla sióstr oraz dużego ośrodka rekolekcyjnego dla inteligencji poznańskiej. Budowa trwała od 1925 do 1927 r. W 1926 r. Kapituła urszulanek polskich postanowiła przenieść tam nowicjat z Krakowa ze względu na znacznie lepsze warunki zdrowotne. Klasztor otoczony był parkiem, sadem i ogrodem. Dom i kaplica pod wezwaniem Najśw. Serca Chrystusa Króla zostały poświęcone 28.08.1927 roku. W roku 1931/32 otworzono niewielką szkołę podstawową i ochronkę dla ubogich dzieci z sąsiedztwa, dzięki temu nowicjuszki mogły przygotowywać się do przyszłej pracy wychowawczej. Przyjmowano także w klasztorze grupy, zwłaszcza młodzieży, na rekolekcje i różne kursy.

Kliknij by zobaczyć powiększenie. Kliknij by zobaczyć powiększenie. Kliknij by zobaczyć powiększenie.

Po zajęciu Polski przez Niemców, w listopadzie 1939 r., przesiedlili oni do Pokrzywna 40 sióstr z Poznania. Dla 60 urszulanek utworzono obóz ciężkiej pracy na roli i w gospodarstwie. W 1941 r. zabrano im kapelana i zabroniono jakichkolwiek nabożeństw z księdzem. W 1942 r. nakazano im ubrać się po świecku. W 1941 r. z Berlina przyjechała grupa ok. 150 chłopców z Hitlerjugend i zajęła połowę domu. W drugiej połowie ulokowali Niemcy Kinderheim. Po ich wyprowadzeniu się dom zajęto na szpital dla gruźlików. Siostry, usunięte z głównego domu, mieszkały w zabudowaniach folwarcznych, obsługując zmieniających się mieszkańców ich klasztoru. Od 1943 r., po usunięciu wszystkich, Niemcy sprowadzili ok. 400 polskich jeńców do pracy. Pod nadzorem Gestapo dokonywali oni zmian w domu, zrujnowali kaplicę, a w parku postawili szereg baraków z izbami tortur, komorą gazową i krematorium. W ścisłej tajemnicy przygotowywano jeszcze jeden obóz koncentracyjny. Bardzo ciężki był dla sióstr także okres walk armii sowieckiej z Niemcami i oblężenia Poznania, w czasie którego gmach opuszczony przez Niemców zajęły wojska rosyjskie. Dwie siostry: Kajusa i Akwila, zostały wówczas zamordowane w obronie czystości. Rozpoczęty został ich proces informacyjny, przygotowujący beatyfikację. Po odejściu wojska rosyjskiego we wrześniu 1945 r., jeszcze do 1946 r. trzeba było przywracać porządek w zdewastowanym domu. Po odbudowie kaplicy siostry zaczęły przyjmować na nowo grupy rekolekcyjne Otworzyły też przedszkole oraz mały internat, dla słabych zdrowotnie dzieci i prowadziły w nim nauczanie w zakresie 4 klas szkoły podstawowej. Działalność ta została zakazana w r. 1952. Ustawa o "dobrach martwej ręki" z 1950 r. zadecydowała o przejęciu przez skarb państwa całego majątku: ponad 100 h gruntów z budynkami gospodarczymi, narzędziami oraz inwentarzem żywym. Utworzono na tym terenie PGR. Siostrom zostawiono park i ogród wokół domu. W 1958 r. mogły wrócić do Pokrzywna siostry nowicjuszki.

Kliknij by zobaczyć powiększenie. Kliknij by zobaczyć powiększenie.

W 1963 r. urszulanki zostały zmuszone do oddania bezpłatnie połowy domu Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej. Umieszczono tam Zakład Specjalny dla przewlekle chorych kobiet z ok. 50 miejscami. Dało to jednak możliwość pracy i nowego apostolstwa ok. 20 siostrom. Kilka z nich ukończyło szkołę dla pielęgniarek. Mogły prowadzić nowy rodzaj misji wśród chorych oraz zatrudnionych w zakładzie świeckich dziewcząt, dla których miały pogadanki religijne i katechezy. W 1998 r. siostry przejęły całkowicie Dom Pomocy Społecznej. W latach 1987-1990 zbudowano, obok domu głównego, obszerny i nowoczesny dom dla nowicjatu.

Kliknij by zobaczyć powiększenie. Kliknij by zobaczyć powiększenie.

Dzisiaj siostry katechizują ponad 400 dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzesinach. Kaplica klasztorna nie tylko służy mieszkańcom Pokrzywna, ale także różnym grupom przyjeżdżającym na rekolekcje. Kilka sióstr nadal pracuje w Domu Pomocy Społecznej.

Oprac. Urszula Borkowska OSU

Pokrzywno 1
61-315 Poznań
tel. (061) 879-82-25
osu-pozpo@osu.pl

Archidiecezja poznańska
Województwo wielkopolskie