logo

Gdynia czuwanie

Siostry Urszulanki

Uroczystość Trójcy Świętej

Jesteśmy więc włączeni w nadprzyrodzoną, wieczną relację z Trójcą Święta : z Bogiem Ojcem - Stworzycielem, z Jezusem - Zbawicielem, z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici