logo

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 
I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych osobowych

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincja Polska,
ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. tel. (22) 844 68 69
e-mail: urszulanki@osu.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

(IOD wg. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim)
e-mail: iodo@osu.pl

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody lub przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w  art. 7 pkt 5, 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., w celu realizacji zadań statutowych Administratora.

Wypełniając formularz na stronie osu.pl lub wysyłając e-mail na podany na stronie adres kontaktowy zgadzasz się na przetwarzanie podanych danych.

Czas przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Udostępnianie Twoich danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby uczestniczące w inicjatywach podejmowanych przez Administratora, które korzystają ze strony internetowej osu.pl, usługodawcy np. hosting, jeżeli wykonanie usług dla Administratora wymaga dostępu do niektórych danych osobowych, właściwe instytucje kościelne i państwowe na podstawie stosownych przepisów.

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacjio przetwarzaniu danych
  • dostępudo treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania usunięciaswoich danych
  • ograniczeniaprzetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (kiod@episkopat.pl), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Konferencji Episkopatu Polski.

 

II. POLITYKA COOKIES

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze strony internetowej osu.pl do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Strony.

Definicje

Strona - strona internetowa działająca pod adresem osu.pl

Administrator - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincja Polska, ul. Racławicka 101, 02-634 Warszawa.

Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony

Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika oraz nie zagrażają bezpieczeństwu tego Urządzenia.

Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

Cele do których wykorzystywane są pliki cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Strony – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony.

Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Facebook, Twitter, Youtube.

Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na urządzeniach użytkownika przez stronę i serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępna są w Internecie. Podano adresy stron opisujących zmianę ustawień lub wyłączenie Cookies dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Strony.

Wymagania strony

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Zmiany w polityce cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici