logo
Apostolstwo
Wspólnoty
Placówki edukacyjno-wych.
Inne dzieła
Urszulańskie Róże Różańcowe
II Niedziela Zwykła

Jezus jest tym Barankiem, który uratował Izraela z niewoli egipskiej, Barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Jest Barankiem i Synem Bożym ukazanym przez Jana Chrzciciela.

 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici