logo
Apostolstwo
Wspólnoty
Placówki edukacyjno-wych.
Inne dzieła
Urszulańskie Róże Różańcowe
XXVI Niedziela Zwykła

Uczniowie Jezusa nie są wyłącznymi pośrednikami darów Bożych. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, więc może posługiwać się każdym człowiekiem w przekazywaniu swojego błogosławieństwa.

 

 

 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici