logo
Rozmównica
Inspiracje
Przepisy
Radosne
Fotoplastikon
III Niedziela Zwykła

Piotr i jego współpracownicy byli zajęci swoją pracą gdy Jezus, przechodząc obok, zobaczył jak zarzucali sieci, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia