logo
Św. Aniela Merici
Życie św. Anieli
Pisma św. Anieli
Modlitwy do św. Anieli
Ikonografia
II Niedziela Zwykła

Jezus jest tym Barankiem, który uratował Izraela z niewoli egipskiej, Barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Jest Barankiem i Synem Bożym ukazanym przez Jana Chrzciciela.

 

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici