logo

Urszulańskie Róże Różańcowe

DPS w Poznaniu

Urszulańskie Róże Różańcowe


  IDEA MODLITWY
- URSZULAŃSKIEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ

 

20 osób łączy się duchowo we wspólnej modlitwie różańcowej. Każda z tych osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca w dowolnym miejscu i czasie rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Po miesiącu zmieniana jest kolejna tajemnica.

Łączymy się duchowo z innymi osobami, w ten sposób wypełniamy wolę Maryi, która prosi o wspólne odmawianie różańca. Modlitwa różańcowa jest też ochroną dla nas samych i wprowadza nas w kontemplację Jezusa i Jego tajemnic.

W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec w intencjach nam powierzonych.

Zobacz prezentację o Urszulańskich Różach Różańcowych

 

INTENCJE URSZULAŃSKIEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ

 1. Za Ojca świętego i w Jego intencjach

 2. O jedność i pokój w ojczyźnie i na świecie.

 3. O zgodę, miłość i żywą wiarę dla członków naszych rodzin
  i za wszystkie  rodziny, aby wzrastały w łasce Bożej.

 4. O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla całej „rodziny urszulańskiej” (sióstr, rodzin sióstr, współpracowników, nauczycieli oraz wszystkich wychowanków  i uczniów urszulańskich)

 5. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
  o powołania do zakonu sióstr urszulanek.

 

Członkowie Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego,
pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
 • Święto Królowej Różańca świętego (7 X)
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

 

URSZULAŃSKIE RÓŻE RÓŻAŃCOWE         

 

1URRśw. Anieli Merici   (młodzież)

Zelatorka: Teresa z Poznania , opieka duchowa: s. Anna OSU

 

2 URRśw. Dominika Savio  (młodzież)

Zelatorka: Anna z Poznania , opieka duchowa: s. Justyna OSU

 

3 URRbł. Karoliny Kózkówny (młodzież)

 

Zelatorka: Joanna z Poznania, opieka duchowa: s. Klemensa OSU

 

4 URRśw. Marii od Wcielenia  (siostry  z różnych wspólnot)

Zelatorka: s. Lucyna OSU , opieka duchowa: s. Lucyna OSU 

 

5 URRbł. Klemensy Staszewskiej  (siostry, współpracownicy)

Zelatorka: s. Teodozja OSU, opieka duchowa: s. Stella OSU

 

6, 7, 8DZIECIĘCE RÓŻE RÓŻAŃCOWE (SP Kraków) 

 • Róża św. Anieli Merici (uczniowie kl.1, 2 i 3)
 • Róża św. Urszuli (uczniowie kl. 1,2 i 3)
 • Róża św. Józefa (uczniowie kl.2,3 i 4)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Klemensa OSU

 

9 URRśw. Michała Archanioła i św. Mikołaja 
(siostry, młodzież, dzieci i rodzice z Ukrainy)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Oksana OSU

 

10 URRśw. Jana Pawła II  (siostry ze wspólnoty z Pokrzywna)

Zelatorka i opieka duchowa: s. 

 

11 URRśw. Matki Teresy (siostry urszulanki z różnych wspólnot)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Julia Musioł OSU

 

12 URRbł. Chiara Luce Badano (uczennice z LO Poznania)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Gabriela Porada OSU

 

13 URRśw. Filipa Neri (uczniowie z LO z Poznania)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Gabriela Porada OSU

 

14 URR – Świętych Pastuszków z Fatimy (uczniowie SP I-III z Rybnika)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Małgorzata Niemiec OSU

 

15 URRśw. o. Pio (siostry urszulanki z różnych wspólnot)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Halina Bobkowska OSU

 

16 URRbł. Natalii Tułasiewicz (siostry i pracownicy- Wrocław)                                         

Zelatorka i opieka duchowa: s. Justyna Wandas OSU

 

17 URRbł. Hanny Chrzanowskiej (studentki- akademik Kraków)                                          

Zelatorka i opieka duchowa: s. Emmanuela Klich OSU

 
18 URR - św. Rity  (Rodzice uczniów ze szkoły w Poznaniu) 
Zelator - p. Marek, opieka duchowa- s. Aleksandra OSU

 

Zawierzenie Matce Bożej
Urszulańskich Róż Różańcowych

Najświętsza Maryjo,
Królowo naszych serc, Różo Duchowna,
Tobie oddajemy i zawierzamy wszystkie
Urszulańskie Róże Różańcowe,
te które już istnieją, i te które, za Twoją przyczyną
będą powstawać.

Obieramy Ciebie za główną naszą Patronkę i Przewodniczkę.
Wypraszaj nam łaskę wierności w modlitwie różańcowej
i uległości w wypełnianiu Woli Bożej.
Rozkochaj nas w sobie Maryjo                            
i w Twoim Synu Jezusie Chrystusie.

Maryjo, Różo Duchowna,
otaczaj swoją opieką wszystkich członków
Urszulańskich Róż Różańcowych,
chroń nas od zła i razem z nami
wstawiaj się u Miłosiernego Boga,                   
w intencjach, w których się modlimy:

- za Ojca świętego i w Jego intencjach;

- o pokój na świecie i jedność w ojczyźnie;

- o miłość i jedność we wszystkich rodzinach;

- za całą rodzinę urszulańską;

- o dar nowych powołań w Kościele,
o powołania do Zakonu Sióstr Urszulanek. 

 

Maryjo, daj nam Twoje serce. Amen.

 

XXIX Niedziela Zwykła

W pewnym sensie jesteśmy obywatelami politycznego państwa, do którego należymy oraz obywatelami królestwa Bożego. Jesteśmy zobowiązani do lojalności wobec jednego i drugiego.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici