logo

Urszulańskie Róże Różańcowe

DPS w Poznaniu

Urszulańskie Róże Różańcowe


  IDEA MODLITWY
- URSZULAŃSKIEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ

 

20 osób łączy się duchowo we wspólnej modlitwie różańcowej. Każda z tych osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca w dowolnym miejscu i czasie rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Po miesiącu zmieniana jest kolejna tajemnica.

Łączymy się duchowo z innymi osobami, w ten sposób wypełniamy wolę Maryi, która prosi o wspólne odmawianie różańca. Modlitwa różańcowa jest też ochroną dla nas samych i wprowadza nas w kontemplację Jezusa i Jego tajemnic.

W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec w intencjach nam powierzonych.

Zobacz prezentację o Urszulańskich Różach Różańcowych

 

INTENCJE URSZULAŃSKIEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ

 1. Za Ojca świętego i w Jego intencjach

 2. O jedność i pokój w ojczyźnie i na świecie.

 3. O zgodę, miłość i żywą wiarę dla członków naszych rodzin
  i za wszystkie  rodziny, aby wzrastały w łasce Bożej.

 4. O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla całej „rodziny urszulańskiej” (sióstr, rodzin sióstr, współpracowników, nauczycieli oraz wszystkich wychowanków  i uczniów urszulańskich)

 5. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
  o powołania do zakonu sióstr urszulanek.

 

Członkowie Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego,
pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
 • Święto Królowej Różańca świętego (7 X)
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

 

URSZULAŃSKIE RÓŻE RÓŻAŃCOWE         

 

1 URRśw. Anieli Merici   (młodzież)

Zelatorka: Teresa z Poznania, opieka duchowa: s. Anna OSU

 

2 URRśw. Dominika Savio  (młodzież)

Zelatorka: Anna z Poznania, opieka duchowa: s. Justyna OSU

 

3 URRbł. Karoliny Kózkówny (młodzież)

 

Zelatorka: Joanna z Poznania, opieka duchowa: s. Klemensa OSU

 

4 URRśw. Marii od Wcielenia  (siostry  z różnych wspólnot)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Lucyna OSU

 

5 URRbł. Klemensy Staszewskiej  (siostry, współpracownicy)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Teodozja OSU

 

6 URR św. Józefa (uczniowie SP 159 Kraków) 

Zelatorka i opieka duchowa: s. Klemensa OSU

 

7 URRśw. Michała Archanioła i św. Mikołaja 
(siostry, młodzież, dzieci i rodzice z Ukrainy)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Oksana OSU

 

8 URRśw. Jana Pawła II  (siostry ze wspólnoty z Pokrzywna)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Gerarda OSU 

 

9 URRśw. Matki Teresy (siostry urszulanki z różnych wspólnot)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Julia OSU

 

10 URRbł. Chiara Luce Badano (uczennice z Poznania)

Zelatorka: s. Teresa OSU, opieka duchowa: s. Agnieszka OSU

 

11 URRśw. Filipa Neri (uczniowie z Poznania)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Agnieszka OSU

 

12 URR – Świętych Pastuszków z Fatimy (uczniowie SP I-III z Rybnika)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Małgorzata OSU

 

13 URRśw. o. Pio (siostry urszulanki z różnych wspólnot)

Zelatorka i opieka duchowa: s. Halina OSU

 

14 URRbł. Natalii Tułasiewicz (siostry i pracownicy - Wrocław)                                         

Zelatorka i opieka duchowa: s. Justyna OSU

 

15 URRbł. Hanny Chrzanowskiej (studentki - akademik Kraków)                                          

Zelatorka i opieka duchowa: s. Emmanuela OSU

 
16 URR - św. Rity  (rodzice uczniów ze szkoły w Poznaniu) 
Zelator - p. Marek, opieka duchowa- s. Aleksandra OSU

 

Zawierzenie Matce Bożej
Urszulańskich Róż Różańcowych

Najświętsza Maryjo,
Królowo naszych serc, Różo Duchowna,
Tobie oddajemy i zawierzamy wszystkie
Urszulańskie Róże Różańcowe,
te które już istnieją, i te które, za Twoją przyczyną
będą powstawać.

Obieramy Ciebie za główną naszą Patronkę i Przewodniczkę.
Wypraszaj nam łaskę wierności w modlitwie różańcowej
i uległości w wypełnianiu Woli Bożej.
Rozkochaj nas w sobie Maryjo                            
i w Twoim Synu Jezusie Chrystusie.

Maryjo, Różo Duchowna,
otaczaj swoją opieką wszystkich członków
Urszulańskich Róż Różańcowych,
chroń nas od zła i razem z nami
wstawiaj się u Miłosiernego Boga,                   
w intencjach, w których się modlimy:

- za Ojca świętego i w Jego intencjach;

- o pokój na świecie i jedność w ojczyźnie;

- o miłość i jedność we wszystkich rodzinach;

- za całą rodzinę urszulańską;

- o dar nowych powołań w Kościele,
o powołania do Zakonu Sióstr Urszulanek. 

 

Maryjo, daj nam Twoje serce. Amen.

 

XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici