logo

Częstochowa

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Częstochowa

Częstochowa

ul. 3 Maja 2/4
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 324-16-39
czestochowa@osu.pl

Archidiecezja częstochowska
Województwo śląskie

 

Z historii klasztoru

W 1901 r. o. Pius Przeździecki, paulin założył w Częstochowie Zjednoczenie Pań od Działalności Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Było to jedno z ukrytych zgromadzeń zakonnych, jakie powstawały pod zaborem rosyjskim po zlikwidowaniu klasztorów przez carat. W domu przy ul. Wieluńskiej 4 (dziś 3 Maja), panie ze Zjednoczenia prowadziły działalność oświatową i społeczną, od 1908 r. wydawały religijno-kulturalny tygodnik Myśl katolicka. W 1916 r. założyły szkołę we Włocławku. W 1922 r. dom w Częstochowie stał się nowicjatem uznanego już przez biskupa zgromadzenia zakonnego.

CzęstochowaW 1931 r. za zgodą Kongregacji do spraw Zakonników w Rzymie przyłączyło się ono wraz ze swoimi dwoma domami do zgromadzenia urszulanek. Dom częstochowski nadal służył pielgrzymom i osobom pragnącym odprawić rekolekcje. W czasie wojny siostry przyjmowały wysiedlonych, prowadziły stołówkę, a do 1947 r. Dom Dziecka. Od 1946 do 1957 r. mieścił się tam przeniesiony z Krakowa nowicjat sióstr urszulanek. W latach osiemdziesiątych, po zburzeniu budynków gospodarczych, wzniesiono nowy klasztor. Dzisiaj służy on jako dom formacji postulantek, a także grupom młodzieży odbywającej rekolekcje i dni skupienia. Przyjmowane są również inne grupy rekolekcyjne, a także przybywający na Jasną Górę pielgrzymi.

 

Literatura: B. Banaś, Dzieje Urszulanek w Polsce, Lublin 2000, t. 2, s. 99-120.

Oprac. Urszula Borkowska OSU (2005 r.)

                                                                                   
XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici