logo

Gdynia

 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Gdynia

Gynia

ul. Światowida 7
81-543 Gdynia
tel. (58) 664-93-20, tel/fax. (58)668-45-45

urszulanki.gdynia@wp.pl

Archidiecezja gdańska, województwo pomorskie

 

Z historii klasztoru

W 1931 r. powstał klasztor i pierwsza szkoła średnia dla dziewcząt w szybko rozwijającym się mieście portowym. Urszulanki nabyły niewykończoną kamienicę, budowaną w pobliżu pięknie położonej parceli, przydzielonej im przez zarząd miasta, Poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się w maju 1931 r. Rok 1931/32 był pierwszym rokiem szkolnym dla 55 uczennic w klasach przygotowawczych i 97 w gimnazjum. Mimo trudnych lat początkowych, wykańczania domu i wyposażania szkoły, następował jej szybki rozwój. W roku szkolnym 1938/9 w obu szkołach: podstawowej i średniej, było już ok. 400 uczennic. Projektowano budowę nowego gmachu szkolnego. Po wybuchu wojny, w październiku 1939 r., otrzymały siostry od niemieckich władz okupacyjnych nakaz opuszczenia Gdyni. Wyjechały do domów w Lublinie i Krakowie.

Gdynia Gdynia Gdynia

Po wojnie, zanim jeszcze zaczęły regularnie kursować pociągi, już 14 kwietnia 1945 r. dwie urszulanki dotarły do zrujnowanego przez pociski, zdewastowanego i całkowicie obrabowanego domu. W ciągu maja i czerwca tego samego roku, zdołały otworzyć przedszkole, szkołę podstawową i średnią. Kuratorium nie udzieliło jednak pozwolenia na prowadzenie przedszkola (zostało ono przejęte przez państwo wraz z zajmowanym lokalem), ani szkoły podstawowej. Przy rosnących trudnościach i szykanach ze strony Kuratorium, szkoła średnia przetrwała do 1962 r., kiedy to władze komunistyczne dokonały jej likwidacji, przejmując budynek dla Państwowego Liceum Pielęgniarsko-Medycznego. Jeszcze do 1967 r. trwała walka o dom. Po wielu trudnościach (wywłaszczone urszulanki otrzymały nakaz przeniesienia się do "lokali zastępczych" w jednym z bloków w dzielnicy Witomino), siostry uzyskały zgodę władz na zakup domu przy ul. Światowida 7 w Gdyni-Orłowie za pieniądze z odszkodowania za dom przy ul. Pomorskiej 41 i zakupiony przez Radę Miejską ogród. Pozostanie na terenie Gdyni, pozwoliło urszulankom utrzymać więzi z byłymi wychowankami. Często i licznie goszczą one w domu przy ul. Światowida 7, skąd siostry od 1967r. dojeżdżały na katechizację, najpierw do parafii, a dziś do szkół gdyńskich, obejmując nią corocznie ok. 1000 dzieci. W czasie wakacji dom służy jako miejsce odpoczynku przede wszystkim dla sióstr.

 

Literatura: B. Banaś, Dzieje Urszulanek w Polsce, t. 2, Lublin 2000, s. 89-91.

Oprac. Urszula Borkowska OSU

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu

Fragment dzisiejszej Ewangelii jest zapowiedzią przyszłego wydarzenie paschalnego. Jezus nawiązuje do swojej śmierci i zmartwychwstania. Mówi o Świątyni Swojego Ciała. Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici