logo

Siercza

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej - Siercza

Urszulanki SierczaSiercza 1
32-020 Wieliczka
skr. poczt. 1

tel. (12) 651-50-00
siercza@osu.pl

Archidiecezja krakowska
Województwo małopolskie
Prowadzone dzieła apostolskie

Przedszkole w Sierczy

Przedszkole w Sierczy

Przedszkole Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Sierczy

Siercza 1, 32-020 Wieliczka
tel./fax (12) 651 51 88
www.przedszkolesiercza.eprzedszkola.pl

Z historii klasztoru w Sierczy

Od 1916 r. klasztor krakowski posiadał niewielki majątek z dworkiem w Zelczynie koło Skawiny. Siostry prowadziły tam 4 klasową szkołę wiejską. Nauczycielkami były postulantki z klasztoru krakowskiego, co dawało im przygotowanie do przyszłej pracy nauczycielskiej, a w czasie wakacji mogły tam odpoczywać siostry. Rozwijający się coraz bardziej klasztor krakowski potrzebował jednak znacznie większego majątku, który pomógłby w aprowizacji sióstr i ich uczennic. W 1921r. kupiły więc urszulanki w Sierczy koło Wieliczki 60 hektarowe gospodarstwo z położonym na wzgórzu dworkiem, otoczonym starym parkiem ze stawem. Placówka była filią klasztoru krakowskiego.

Urszulanki Siercza

Urszulanki Siercza

Już jesienią tego samego roku otworzyły urszulanki, cieszący się dużym powodzeniem, roczny kurs szycia dla dziewcząt oraz, jak w Zelczynie, czteroklasową szkołę wiejską (1923-1927), a w latach 1936-39 ochronkę dla 30-50 dzieci. Powstało przy klasztorze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej oraz Sodalicja Mariańska, a dla dzieci Krucjata Eucharystyczna. Utworzono też Akcję Katolicką i Żywy Różaniec. Wszystko to uczyniło z Sierczy ważny ośrodek życia religijnego, a także kulturalnego. Ażeby ułatwić ludziom uczestniczenie we mszy św. powiększono kaplicę, adaptując odpowiednio stojący obok dawny spichlerz. W czasie wojny siostry prowadziły katechizację dzieci i młodzieży, a także wspomagały produktami rolnymi klasztor krakowski pełen osób wysiedlonych. Udawało się to z trudem z powodu bardzo obciążających gospodarstwo kontyngentów, nakładanych przez Niemców, licznych rekwizycji i zniszczeń.

Po wojnie w 1950 cały majątek wraz z budynkami, narzędziami, a nawet zapasami rolnymi, został zabrany przez państwo na podstawie ustawy o dobrach martwej ręki. Siostrom pozostawiono tylko dom z kaplicą, ogrodem i parkiem. Resztę zamieniono w Państwowe Gospodarstwo Rolne. Klasztor nie mógł już dostarczać aprowizacji domowi krakowskiemu i w 1957 r. przestał być filią, a stał się samodzielna placówką. W 1962 r. zabrano siostrom przedszkole. Pracowały więc jako katechetki w parafii w Wieliczce oraz w utworzonym w kaplicy w Sierczy punkcie katechetycznym, utrzymując się z przyjmowania gości na okres wakacji.

Urszulanki Siercza

Urszulanki Siercza

Od 1991 r. na nowo powstało przedszkole, dla którego zbudowano nowy dom przy parku. Jest w nim ok. 100 dzieci oraz 30 w klasie zerowej. Rodzice dowożą dzieci nawet z odległych miejscowości. Nadal też pracują siostry duszpastersko wśród okolicznej młodzieży. W 1995 r. udostępniły swoją kaplicę nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i uczestniczą w jej życiu.

Oprac. Urszula Borkowska OSU (2005 r.)

 

III Niedziela Zwykła

Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło. Jest nim Mesjasz, Jezus Chrystus, który idzie do pokoleń najbardziej zagrożonych, który szuka zagubionych, niesie im światło oraz dobrą nowinę, miłość i miłosierdzie.
Wielkie światło – to Syn Boży pełen Ducha i mocy, który uzdrawia, ocala, pomaga, ratuje uwalnia od złego i daje nowe życie.

 

 

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici