logo
Aktualności

Iwano-Frankiwsk - z Bogiem w nowy rok szkolny i katechetyczny

S. Olena przesyła garść wiadomości z Iwano-Frankiwska.

Rok szkolny 2022-2023 skończyliśmy w naszej parafii bardzo pobożnie – przez dwa tygodnie w czerwcu mieliśmy „Wakacje z Bogiem”, podczas których pogłębialiśmy pobożność maryjną, poznając tajemnice różańcowe.

Tak samo pobożnie zaczynamy rok następny. W pierwszą niedzielę września odbyło się błogosławieństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli na rozpoczęcie roku szkolnego. Nie zaczęliśmy wtedy jednak jeszcze katechezy, gdyż w drugi weekend września 21-osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z wikarym ks. Kazimierzem Wawryczem i s. Oleną wyjechała do Lwowa. Tam na terenie WSD we Lwowie-Brzuchowicach uczestniczyliśmy w XXII Archidiecezjalnym Dniu Młodzieży, połączonym jak zwykle z obchodami ku czci patrona Archidiecezji – bł. Jakuba Strzemię.

Spotkanie rozpoczęło się wieczorem w piątek 8 września 2023 r. Najpierw odbyła się Droga Krzyżowa w lesie otaczającym teren seminarium, a po niej – nabożeństwo pokutne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością spowiedzi. Następnego dnia młodzież miała okazję spotkać się z przedstawicielami „Caritas-Spes Ukraina” i trochę popracować wraz z nimi przy dekorowaniu słodkich wypieków przeznaczonych dla potrzebujących. A wieczorem oczywiście tradycyjna już zabawa i tańce integracyjne.
W niedzielę, 10 września, na pamiątkę spotkania każdy otrzymał książkę o św. Józefie Bilczewskim (w tym roku obchodzona jest 100. rocznica jego śmierci) oraz Cudowny Medalik. Biskup Edward Kawa zachęcił młodzież do nabożeństwa do Matki Bożej i jego rozpowszechniania, szczególnie też do modlitwy za naszych żołnierzy, dzięki którym możemy w miarę spokojnie żyć, uczyć się i pracować.

W kolejną sobotę, czyli 16 września 2023 r., oficjalnie rozpoczęliśmy rok katechetyczny Mszą Św., po której młodsze dzieci miały spotkanie z s. Oleną, a starsze – z ks. wikarym. W tym roku nastąpiła mała zmiana w katechezie, a mianowicie – co miesiąc będą się odbywały takie wspólne spotkania z Mszą i katechezą ogólną dla wszystkich dzieci, jak również pracą w grupach. To propozycja ks. Proboszcza, który ma nadzieję, że w ten sposób dzieci i młodzież bardziej zaangażują się w życie parafii, a przede wszystkim pogłębią swoją relację z Bogiem i między sobą.

A więc – z Bogiem w nowy rok! Alleluja! Amen.

Siostry z Iwano-Frankiwska

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici