logo
Aktualności

„Panie chcę pójść za Tobą… ALE... (Łk 9,61). Rekolekcje dla rozeznających powołanie

W dniach 15-17 września 2023 roku, zapraszamy na weekendowe skupienie do Sióstr Urszulanek UR, do Krakowa. Będą to rekolekcje skierowane szczególnie do dziewczyn i młodych kobiet, które szukają swojej drogi życia i rozeznają w sercu, że Bóg powołuje je do życia zakonnego. Zatrzymamy się głównie nad tematem WYBRANIA PRZEZ BOGA!  „Nie wyście MNIE wybrali, ale JA was wybrałem” – mówi Jezus w Ewangelii św. Jana.

W czasie rekolekcji będziemy również mówić o przeszkodach w pójściu za głosem powołania, o strachu przed Wolą Bożą, o lęku przed podjęciem decyzji… W klimacie modlitwy, adoracji, ciszy i zasłuchania się w Słowo Boże, będziemy poznawać i rozważać miłość Bożą oraz pogłębiać więź przyjaźni z Jezusem. Z pomocą osoby towarzyszącej: kapłana i sióstr, pomożemy uczestniczkom rozpoznać znaki, które mogą świadczyć o powołaniu i wprowadzić w proces rozeznawania swojej drogi.

ZAPRASZAMY!

Rekolekcje prowadzą: Siostry Urszulanki UR 

  • termin: 15-17 września 2023
  • rozpoczęcie: 15 września, o godz. 18:30 
  • zakończenie: 17 września, po obiedzie, ok. godz. 14:00 
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Kraków, ul. Starowiślna 9
  • rekolekcje dla młodzieży żeńskiej (od 18 do 40 r. ż.)
  • zgłoszenia: powolanieosu@gmail.com (lub telefonicznie s. Jana 728 891 144  - (do 12 września)
  • prosimy wziąć ze sobą Pismo święte i notatnik
  • koszt: ofiara dobrowolna
XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici