logo
Aktualności

Powstał z martwych. Radujmy się!

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Amen

Życzmy sobie, abyśmy zostali rzeczywiście odmienieni, by nasze życie stało się bardziej ewangeliczne, by świadczyło o Tym, który dla nas umarł i zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały błogosławi naszym Bliskim i wszystkim wchodzącym na naszą stronę. Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Regina Caeli laetare - po urszulańsku >>>

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Z woli Boga, Maryja otrzymała szczególną misję w historii zbawienia, którą zaakceptowała poprzez swoje FIAT. Została Matką Syna Bożego, Zbawiciela, który przychodzi na świat, aby zwyciężyć zło. Jej Boże macierzyństwo ma niezwykłe znaczenie w realizacji dzieła zbawienia. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, aby nas, grzeszników, pojednać z Bogiem. Jezus stał się człowiekiem, abyśmy poznali nieskończoną miłość Ojca Niebieskiego.

 

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia