logo
Aktualności

S. Viktoriia przyjęta do nowicjatu

Stało się!
W sobotę na dobre pożegnałyśmy naszą postulantkę. W miarę cicho i spokojnie. Już nigdy nikt o niej nie powie "nasza postulantka", nikt, bowiem 4 września s. Viktoriia została przyjęta do międzynarodowego nowicjatu w Rzymie.
Na porannej mszy świętej kapłan poświęcił medalik, na którym widnieją podobizny św. Anieli i św. Urszuli, białą zasłonę, która będzie przypominała Siostrze każdego dnia, że pragnie należeć do Chrystusa. Natomiast kilka godzin później w kaplicy, w obecności naszej Przełożonej Generalnej - s. Susan, jej Rady oraz międzynarodowej wspólnoty, s. Viktoriia wyraziła swoje pragnienie dzielenia z nami swego życia - podążania za Chrystusem drogą rad ewangelicznych w naszym Zgromadzeniu. Z radością odpowiedziałyśmy na jej pragnienie, przyjmując ją tym samym oficjalnie do nowicjatu. Siostra otrzymała również nasze Konstytucje w języku polskim i angielskim oraz Pisma naszej Założycielki św. Anieli - w języku angielskim.
Razem z s. Viktoriią została przyjęta s. Amelie z Francji. 

Niech nasze modlitwy wspierają obie siostry w drodze, którą wybrały! Niech Jezus będzie ich jedynym Skarbem! 

s. Wioletta Adamczak

 

 

XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici