logo
Aktualności

Ukraina - Oazy dzieci i młodzieży w Karpatach

Od 1 do 15 lipca 2024 r. trwa w Karpatach Oaza Dzieci Bożych i Oaza dla młodzieży. Grupa liczy 40 osób – 34 dzieci i 6 opiekunów. Ośmiu uczestników przyjechało z Żytomierza, pozostali z Kijowa. Nad całością czuwa ks. Wiktor Matuszewski SAC, pomagają mu w tym s. Oksana Grynchyshyn OSU i kilku innych opiekunów.

Przez rozważanie tajemnic różańcowych młodzi ludzie uczą się naśladować Jezusa i Maryję, by móc stawać się nowym człowiekiem. Modlitwa w czasie oazy połączona jest z tak potrzebnym wakacyjnym odpoczynkiem.

s. Oksana

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici