logo
Aktualności

„Urszulańscy wychowawcy i nauczyciele” - WYJĄTKOWI!

Chciałabym podzielić się świadectwem i słowem wdzięczności dla naszych wychowawców i nauczycieli, pracujących w urszulańskich placówkach edukacyjnych. Zostałam do tego „przynaglona”, dzięki ostatniemu doświadczeniu współpracy podczas wakacyjnego obozu wędrowno-sportowego dla dzieci i młodzieży. To czysta przyjemność i radość przebywać i pracować z takimi ludźmi.

Podczas wspólnego wyjazdu doświadczyłam - nie pierwszy raz, że „urszulańscy wychowawcy” (i ci, którzy nie pracują w naszych placówkach, ale są z nami na różne sposoby związani) to wyjątkowo zaangażowani i twórczy nauczyciele, ludzie z pasją, którzy całym sercem poświęcają się swoim podopiecznym.

Ich wielka cierpliwość i dobroć wobec dzieci sprawiały, że każde dziecko czuło się bezpieczne i docenione. Starannie i bez znużenia dbali o każdy aspekt organizacji obozu, programu dnia, aby zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki. Ich poczucie humoru i radość sprawiały, że każda chwila spędzona na obozie była pełna pozytywnej energii.

Są to wspaniali ludzie, wierzący w Boga, dla których wartości chrześcijańskie są fundamentem codziennego działania. Swoim świadectwem wiary w Boga i miłości, w naturalny sposób przyciągają do Stwórcy i inspirują podopiecznych do lepszego życia. Dzięki nim uczestnicy obozu nie tylko rozwijali swoje umiejętności sportowe i zdobywali nowe doświadczenia, ale także uczyli się wzajemnego szacunku, współpracy i życzliwości. Nauczyciele ci, znają i kochają św. Anielę Merici, cenią jej orędownictwo w swoim życiu, a w codzienności, nie tylko tej zawodowej, kierują się jej pedagogicznymi wskazówkami.

Takie miałam doświadczenie i wielką wdzięczność w sercu po wspólnie spędzonym czasie na wakacyjnym obozie z dziećmi i młodzieżą, a dzielę się zaledwie małą częścią tego, czego doświadczyłam.

Chcę jednak przy tej okazji wyrazić wdzięczność wszystkim zaangażowanym, oddanym i niestrudzonym nauczycielom i wychowawcom w naszych urszulańskich placówkach. Miałam okazję pracować w kilku z nich, w kilku miastach (Kraków, Wrocław, Rybnik) i wszędzie doświadczyłam dużej grupy nauczycieli, którzy są świadkami, którzy pociągają i inspirują, dając dobry przykład swoim podopiecznym.

W każdej z naszych szkół i przedszkoli nie brakuje twórczych nauczycieli pełnych pasji, nowych pomysłów i zaangażowania na rzecz uczniów i dobra całej społeczności. Zależy im nie tylko na dobrym wykształceniu i rzetelnej edukacji wychowanków, ale również na integralnym rozwoju. Dbają oni o prawidłowy rozwój ducha. Nie żałują swego czasu, poświęcają się, organizują różnego rodzaju dodatkowe wyjazdy poza czasem swojej pracy. Wyjeżdżają w ramach wolontariatu na wakacyjne oazy i obozy dla dzieci i młodzieży, nie tylko z naszych szkół. Działają aktywnie w swoich rodzinnych parafiach, prowadzą różne wspólnoty modlitewne, organizują piesze pielgrzymki, a nawet wyjeżdżają na misje. TACY SĄ URSZULAŃSY NAUCZYCIELE.

Z całego serca dziękuję za ich niestrudzoną pracę i oddanie! To ludzie, którzy naprawdę przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości i w subtelny, często cichy i niespektakularny sposób zmieniają oblicze ziemi.

Urszulanka UR

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici