logo
Aktualności

Z pielgrzymką do św. Urszuli

W sobotę 18 listopada Siostry ze wspólnoty w Częstochowie udały się z pielgrzymką do miejscowości Krępa k/Radomska do kościoła pod wezwaniem Patronki naszego Zakonu św. Urszuli, męczennicy z III/IV wieku.

Historia kościoła sięga czasów średniowiecza. Pierwotny kościół został zbudowany możliwe, że jeszcze w XIII w. W 1521 r., prawdopodobnie w miejscu pierwszej zniszczonej świątyni, wystawiono drugi kościół z drewna, który otrzymał wezwanie Jedenastu Tysięcy Dziewic. Wzmianki historyczne podają, że tereny wsi Krępa wchodziły w tamtym okresie w uposażenie zakonu norbertanek. 

Obecnie w kościele znajduje się zabytkowy obraz św. Urszuli z 11 Towarzyszkami pochodzący z wieku XVII  (na zdjęciu grupowym). W latach 80-tych XX wieku namalowano obraz św. Urszuli (bez Towarzyszek), który znajduje się obecnie w ołtarzu głównym kościoła.

Ks. Proboszcz Tadeusz Pietrzyk odprawił Mszę wotywną ku czci św. Urszuli, a po niej zaprosił nas w gościnę do domu parafialnego.

Wierzymy, że św. Urszula z Towarzyszkami przyprowadziła nas w to miejsce, byśmy mogły ją nawiedzić i powierzyć nasze intencje. Mamy nadzieję, że ich wstawiennictwo wyprasza nam u tronu Bożego odwagę i męstwo w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, któremu oddałyśmy nasze serca.

                                              s. Beata Grygiel

III Niedziela Wielkiego Postu

Fragment dzisiejszej Ewangelii jest zapowiedzią przyszłego wydarzenie paschalnego. Jezus nawiązuje do swojej śmierci i zmartwychwstania. Mówi o Świątyni Swojego Ciała. Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici