logo

Odznaka Serviam

ServiamIdeał do którego powinni być formowani wychowankowie szkół urszulańskich, pięknie i zwięźle ujęty jest w symbolice odznaki Serviam.

Z historii

Odznakę tę ustanowiła w 1931 roku Matka Marie de Saint Jean Martin dla szkół prowadzonych przez Urszulanki Unii Rzymskiej na całym świecie. Otrzymywać ją miały wszystkie uczennice kończące urszulańską szkołę. Odznaka Serviam miała być ich znakiem rozpoznawczym - znakiem łączności, a zarazem znakiem przypominającym ideały, w których zostały wychowane i które zobowiązały się realizować w swoim dorosłym życiu.

W Polsce urszulanki wprowadziły odznakę Serviam dopiero w latach powojennych. Tradycję przyznawania jej zapoczątkowała szkoła poznańska. Po raz pierwszy wręczono tam odznakę Serviam na zakończenie roku szkolnego 1950/51. Przyznawanie odznaki Serviam przybrało jednak w szkołach urszulanek Prowincji Polskiej nieco inną formę niż w pozostałych szkołach urszulańskich. W Polsce otrzymywały ją bowiem co roku tylko wybrane uczennice, które swą postawą w szkole i poza nią realizowały ideały urszulańskie. Odznaka stała się więc formą wyróżnienia i nagrody. Wprowadzono dwa rodzaje odznak: odznakę większą - dla jednej uczennicy z całej szkoły i odznakę mniejszą - dla jednej uczennicy w każdej klasie.


Co przedstawiają symbole znajdujące się na tej odznace?

Pole gwiaździste jest symbolem ideałów, do których należy dążyć. Konstelacja gwiazd przedstawia Małą Niedźwiedzicę, symbol św. Urszuli (ursus – niedźwiedź). Jest to znak odwagi, wierności Chrystusowi i przynależności do rodziny urszulańskiej. Gwiazda Polarna przynależąca do konstelacji Małej Niedźwiedzicy to symbol celu, do którego trzeba dążyć, stały punkt, który wyznacza drogę.

Znak Krzyża oznacza fundament, na którym trzeba budować całe swoje życie. Jest to symbol wiary katolickiej, wiary, o której trzeba śwaidczyć w swojej codzienności.

Hasło Serviam oznacza służbę. Jest to znak współpracy z Bożą łaską i zaangażowanego życia chrześcijańskiego. Serviam oznacza służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzinie i środowisku, w którym się żyje. Serviam to czynne wyznawanie wiary.
Odznaka Serviam wyraża więc istotę wychowania urszulańskiego: uformowanie ludzi prawych, wierzących i zaangażowanych w życie Kościoła i życie społeczne.

opracowała s. Iwona Naglik OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici