logo
Aktualności

Katalog uczennic Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie 1917-1955

Siostra Aleksandra Witkowska opracowała materiały biograficzne dotyczące dawnych wychowanek urszulańskich w Lublinie.

Katalog uczennic Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie 1917-1955 >>>

XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia