logo
Aktualności

Ku nowemu życiu… Kapituła Generalna 2019

Ku nowemu życiu  jako wspólnota ponadnarodowa – pod tym hasłem, w dniach od 8 września do 11 października, obradować będzie w Rzymie XXI Kapituła Generalna Urszulanek Unii Rzymskiej. Weźmie w niej udział 68 delegatek z 25. Prowincji naszego Zakonu.

Już od pierwszych dni września urszulanki z różnych stron świata zmierzają do Wiecznego Miasta, by w domu generalnym przy via Nomentana odbyć ostanie przygotowania do tego wydarzenia. Siostry mają już za sobą pierwszy etap: wszystkie wzięły udział w tzw. „zanurzeniu” w innych – czasami bardzo odległych, także kulturowo – prowincjach. Celem  tego przedsięwzięcia było bliższe  poznanie życia i apostolstwa urszulanek w ich krajach, co ma ułatwić wzajemne zrozumienie, wspólną pracę i proces rozeznawania, w jaki delegatki wejdą wraz z rozpoczęciem obrad Kapituły.

Zanim jednak, w dniu 8 września, uroczysta Eucharystia, której przewodniczył będzie przełożony generalny jezuitów, ojciec Arturo Sosa,  rozpocznie oficjalnie Kapitułę, delegatki mają czas przewidziany na zapoznanie się z dokumentami i refleksję nad nimi.

„Kapituła jest wielką szansą i darem zarówno dla całego Instytutu, jak i każdej z nas. Prośmy Boga, żeby nowe życie, ku któremu ma nas ona poprowadzić, nie ograniczyło się tylko do nowych struktur, ale przede wszystkim pozwoliło nam odnowić naszą osobistą więź z Jezusem Chrystusem. (…) Niech modlitwa obejmie wszystkie siostry naszego Zakonu i pozwoli nam stać się dyspozycyjnymi i wewnętrznie wolnymi, gotowymi do pójścia za Chrystusem nawet wtedy, gdy Jego drogi są różne od naszych pragnień i idei (Modlitwa za Kapitułę)” – napisała w liście do sióstr s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna, która wraz z naszymi gośćmi, s. Brendą Ferreira (Wenezula) i s. Pamelą Kiraithe (Kenia), udała się dziś w drogę do Rzymu. Delegacja z Prowincji Polskiej liczy 6 sióstr, w tym jedna siostra z Holandii.

Wszystkie osoby z nami związane prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla sióstr zebranych w Rzymie.

s. Ewa Dziura OSU

 

Relacja on-line z Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły Generalnej 2019 - 8 września, godz. 9.00 

General Chapter 2019 - Opening Mass from InStreaming.net on Vimeo.

 

Zdjęcia z „zanurzenia″ w Polsce sióstr z innych prowincji - z Francji, Indonezji, Kenii, Meksyku i Wenezueli.

XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia