logo
Aktualności

Rekolekcje dla tęskniących za niebem

Wszystkich tęskniących za niebem zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się w Bardzie (okolice Kłodzka) w dniach 16 – 18 października 2020 r. Rekolekcje będą czasem proszenia Ducha Świętego, aby rozbudził w nas pamięć o wieczności i pragnienie nieba oraz tęsknotę za Jezusem. Jest to skupienie nie dla marzycieli, lecz dla ludzi mocno stąpających po ziemi, ze wzrokiem utkwionym w niebo.

W domu Ojca jest mieszkań wiele (J 14,2)

Rekolekcje dla tęskniących za niebem

Prowadzi: ks. Bogdan Kulik MSF i siostry urszulanki UR: s. Jana i s. Stella

Czy tęsknię? Za czym, lub za kim tęsknię? W jakiej perspektywie przeżywam swoją codzienność? Czy wybiegam swoimi myślami w kierunku nieba? Czy myślę o niebie, o spojrzeniu Jezusowi w oczy? Czy tęsknię za spotkaniem z Jezusem twarzą w twarz? Niebo to miejsce czy stan ducha? Doczesność a wieczność? Czy myślę o swojej śmierci? Śmierć i co po niej? Na te i inne pytania będziemy próbować odpowiadać w czasie weekendowego skupienia. Naszym przewodnikiem po zagadnieniach eschatologicznych będzie ks. Bogdan Kulik MSF, duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

„Duchu Święty, wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą”. Te rekolekcje będą czasem poznawania Boga i pogłębiania z Nim więzi. Będzie to też wspaniała okazja do oswajania się ze śmiercią i spojrzenia na nią w perspektywie radosnego spotkania z miłującym Bogiem. W programie: Eucharystia, adoracja, konferencje, modlitwa Słowem Bożym, możliwość spowiedzi i rozmowy indywidualnej z księdzem lub z siostrą.

Przyjedź! Zapraszamy! 

  • termin: 16 – 18 października, 2020 r. 
  • rozpoczęcie:  16 października, o godz. 18:00 
  • zakończenie: 18 października, po obiedzie, ok. godz. 14:00
  • miejsce: klasztor Sióstr Urszulanek UR, Bardo, ul. Krakowska 31a
  • rekolekcje dla młodzieży żeńskiej i męskiej, (od 17 r. ż)
  • prosimy zabrać ze sobą: Pismo Święte, notatnik, 
  • zgłoszenie: s. Jana (728 891 144) lub janakrogul@gmail.com - (termin zgłoszeń do 11 października
  • Ilość miejsc ograniczona 
  • Koszt (zakwaterowanie, wyżywienie i organizacja): 120 zł
VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia