logo
Rozważania

2019.04.28 Niedziela Miłosierdzia Bożego
2019-05-03 Uroczystość NMP Królowej Polski
2019-05-05 III Niedziela Wielkanocna
2019-05-12 - IV Niedziela Wielkanocna
IV Niedziela Wielkiego Postu

Niewidomy jest symbolem ludzkiej ślepoty duchowej tj. zniewolenia przez grzechy, lekceważenia przykazań Bożych, obojętności wobec widzialnych znaków Boga w świecie, wśród ludzi oraz w życiu osobistym.

 

2020-04-05 Wielki Tydzień

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

 

2020-06-07 Uroczystość Trójcy Świętej

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 

2020-09-27 XXVI Niedziela Zwykła

Jezus uczy, że obietnice trzeba spełniać, że  wzniosłe, piękne, atrakcyjne słowa nie mogą być substytutem pięknego działania. Takie są zasady  chrześcijańskiego postępowania.

 

 

 

 

III Niedziela Adwentu

Prawdziwa radość nie zależy od zewnętrznych wydarzeń czy różnych, nawet trudnych, sytuacji życiowych, lecz od relacji człowieka z Bogiem. Nie znaczy to, że nigdy nie doznamy cierpienia czy rozczarowania. Przejściowe emocje, klęski czy przeciwności nie odłączą wierzącego od Boga. Radość jest ufnym przekonaniem o Bożej miłości i Jego działaniu w życiu człowieka.

2021-01-03 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Obecność Jezusa w świecie i w człowieku sprawiły, że Boże światło jaśnieje nawet w ciemnościach niewiary i grzechu. Tam, gdzie panuje wiara, znikają wszelkie ciemności.

2021-09-05 XXIII Niedziela Zwykła

Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego i prosili, żeby położył na niego  ręce. Poprzez ten gest Jezus pokazuje, że ma w sobie moc, aby leczyć i dawać pełnię życia i w ten sposób przekazuje to głuchoniememu.

 

 

 

2019-05-19 V Niedziela Wielkanocna

Nowe przykazanie Jezusa przewyższa wszystkie nakazy starego prawa, ponieważ  jego istotą i nowością jest miłość  wzajemna wypływająca z serca i duch – miłość, jaką  Zbawiciel nas umiłował. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem ( J 13,34; 1J 4,20n).

Wniebowstąpienie Pańskie

Miejscem zamieszkania Boga jest otwarte, ludzkie serce. Głęboka, szczera przyjaźń, serce, które troszczy się o innych, serce, które wierzy i kocha jest miejscem, gdzie Jezus czuje się jak w swoim domu. Szczególnym darem obecnego w nas Boga jest pokój, który mamy przekazywać naszym bliźnim, wspólnotom oraz ludziom znajdującym się wokół nas.

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przemienił Apostołów. Obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą oraz darem języków. Otworzyli, dotąd zamknięte ze strachu drzwi, wyszli na ulice i bez lęku, odważnie głosili wielkie dzieła Boga.

2020-01-12 Święto Chrztu Pańskiego

Z nieba odezwał się głos Boga: "To jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie."

 

Uroczystość Trójcy Świętej

Jesteśmy więc włączeni w nadprzyrodzoną, wieczną relację z Trójcą Święta : z Bogiem Ojcem - Stworzycielem, z Jezusem - Zbawicielem, z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości Jezusa. Jest darem, który może zaspokoić głód duchowy wszystkich ludzi. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu.

2019-06-30 XIII Niedziela Zwykła

Pójście za Jezusem domaga się całkowitego oddania i zaangażowania w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobre Nowiny staje się głównym celem i zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia Chrystusowego.

2019-07-07 - XIV Niedziela Zwykła

Jezus wyznaczył jeszcze siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich do różnych miejscowości, dokąd sam zamierzał przybyć. Najpierw polecił im modlić się i prosić Boga o ludzi gotowych podjąć trud pracy apostolskiej...

2019-07-14 XV Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia mówi o różnych sposobach podejścia do człowieka zranionego, cierpiącego, potrzebującego szybkiej pomocy...

2019-07-21 XVI Niedziela Zwykła

Opowiadanie o Marcie i Marii zachęca do odpowiedzialnego praktykowania Ewangelii na co dzień, do przebywania z Bogiem, słuchania Jego słowa oraz do służenia ludziom z miłością i oddaniem.

 

2019-07-28 XVII Niedziela Zwykła

"Ojcze nasz" jest nie tylko modlitwą do codziennego odmawiania, lecz jest również najkrótszym programem życia chrześcijańskiego podanym w formie modlitwy. 

 

2019-08-04 XVIII Niedziela Zwykła

 Jakość życia nie zależy od nagromadzonych dóbr materialnych, które nie mogą zaspokoić pragnień serca ludzkiego.

 

2019-08-11 XIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelie zachęca nas do wrażliwości na obecność Boga pośród nas i do czuwania jak ewangeliczni słudzy, którzy oczekiwali na powrót ich pana z uczty weselnej.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest naszą nadzieją. Matka Chrystusa osiągnęła już cel ostateczny – wraz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, gdzie cieszy się wiecznym szczęściem i chwałą.

 

2019-08-18-XX Niedziela Zwykła

Terminy ogień i woda odnoszą się do jego zbawczej misji. Ogień jest symbolem próby, sądu i kary. Ogień niszczy i pali wszystko, co jest skażone i zepsute. Ogień również ogrzewa, oświetla, służy i pomaga w wykonywaniu różnych zajęć. 

 

 

2019-08-25 XXI Niedziela Zwykła

Chociaż wąska jest brama do miasta Bożego, chociaż trudna jest droga, brama jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu (Michael Fallon).

 

 

2019-08-31 XXII Niedziela Zwykła

Najlepszym miejscem jest miejsce ostatnie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy na ogół są traktowani jako ostatni. Jezusowy sposób myślenia i wartościowania stoi wielkiej opozycji do mentalności tego świata.

 

 

XXIII Niedziela Zwykła

Trudne wymagania Jezusa stawiane Jego wyznawcom, dotyczą przede wszystkim całkowitego, bezwarunkowego oddania się Bogu.

 

 

2019-09-15 XXIV Niedziela Zwykła

Przypowieść o synu marnotrawnym jest  jedną z najpiękniejszych w Ewangelii. Jezus ukazuje w niej nie surowego i bezwzględnego sędziego, lecz miłosiernego, przebaczającego, kochającego Ojca, który raduje się z każdego odzyskanego dziecka.

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Niegodziwą mamoną są nie tylko dobra materialne, lecz również takie pseudo wartości doczesne jak np.: egoizm, wywyższanie się, zatwardziałość serca czy zarozumiałość, pycha i chciwość. Są ludzie, którzy całą swoją energię wykorzystują dla gromadzenia przemijających wartości a zaniedbują troskę o dobra, które  trwają wiecznie.

 

 

XXVI Niedziela Zwykła

Tu na ziemi, wejściem do wiecznego szczęścia, jest brama ludzkiego serca, przed którą Bóg położył różne, cenne dary: miłosierdzie, sprawiedliwość, dobroć serca, łagodność, życzliwość, pobożność, wiarę, wiedzę, ofiarność, miłość bezinteresowną oraz inne duchowe i materialne wartości. Od nas zależy, czy otworzymy bramę serca i przyjmiemy Boże dary, używając ich dla własnego pożytku oraz dla dobra naszych bliźnich.

 

 

2019-10-06 XXVII Niedziela Zwykła

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Drzewo morwowe jest tu również obrazem silnej wiary. Potrafi ono przetrwać na jednym miejscu około 600 lat dopóki nie zostanie wykorzenione z gleby. 

 

 

2019-10-13 XXVIII Niedziela Zwykła

Wdzięczność znaczy to Bogu powiedzenie Bogu „TAK”, Bogu jako Dawcy, jako Stwórcy, jako Panu. Jest to także zaakceptowanie prawdy, że Bóg jest Bogiem, my zaś słabymi ludźmi.

 

 

XXIX Niedziela Zwykła

Chrystus nie gwarantuje, że da nam wszystko, czego pragniemy, ale zapewnia, iż weźmie w obronę każdego i pomoże gdy zło będzie zagrażać.

 

 

2019-10-27 XXX Niedziela Zwykła

Chrystus poucza nas, że jesteśmy sprawiedliwi, lub grzesznikami ze względu na sposób, w jaki odnosimy się do Boga i do ludzi. Nie należy pogardliwie traktować człowieka i wytykać jego błędy, nie widząc własnych grzechów i braków.

 

 

2019-11-01 Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość jest świętem nieba. Jest również naszym świętem. Święci w niebie wstawiają się za nami, wypraszają nam łaski i błogosławieństwo Boga. Dziękujmy im za to szczególnie w dniu dzisiejszym.

 

 

2019-11-03 XXXI Niedziela Zwykła

Zacheusz pragnie zobaczyć Jezusa. Aby zrealizować swoje marzenie, musi pokonać różne bariery: tłum gapiów, którzy zasłaniają Jezusa, swoją pozycje społeczną, niską posturę, paraliżujący wstyd...

2019-11-10 XXXII Niedziela Zwykła

Zmartwychwstanie jest pełnią życia w niebie. Jest największym szczęściem i radością z przebywania z Bogiem jako Jego dzieci. Zmartwychwstanie jest najwspanialszym darem miłosiernego Ojca.

XXXIII Niedziela Zwykła

Nie znamy dnia ani godziny końca świata i życia na ziemi. Dlatego trzeba być gotowym, czuwać z wiarą i ufnością i nie ulegać przepowiedniom fałszywych proroków.

2019-11-24 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Królestwo Chrystusa nie jest na wzór tego świata, lecz jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju.

2019-12-01 - I Niedziela Adwentu

Jezus przyjdzie nagle, nie wiemy kiedy, w sposób nieoczekiwany i w miejscu nieznanym. Dlatego trzeba czuwać, aby zauważyć Jego powrót.

2019-12-08 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Niepokalane Poczęcie jest największym darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki tej nadzwyczajnej łasce Maryja została zachowana od wszelkiego zła i bardzo umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

 

2019-12-15 III Niedziela Adwentu

Przebywający w więzieniu Jan Chrzciciel jest główną postacią dzisiejszej Ewangelii. Z więzienia posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

 

2019-12-22 IV Niedziela Adwentu

Temat obecności Boga wśród nas pojawia się w Ewangelii często aż do ostatniego wiersza: Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia  świata (Mt 28,20).

 

2019-12-25 Boże Narodzenie

Syn Boży przychodzi na świat dla wszystkich ludzi, przychodzi, aby zamieszkać z nami, aby objawić miłosierne serce Ojca i przypomnieć nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

 

2020-01-01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

 W pierwszy dzień roku czcimy Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju.

 

2020-01-19 II Niedziela Zwykła

Jezus jest tym Barankiem, który uratował Izraela z niewoli egipskiej, Barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Jest Barankiem i Synem Bożym ukazanym przez Jana Chrzciciela.

 

III Niedziela Zwykła

Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło. Jest nim Mesjasz, Jezus Chrystus, który idzie do  pokoleń najbardziej zagrożonych, idzie szukać zagubionych, niesie im światło swojej nauki, dobrą nowinę, swoją miłość i miłosierdzie.

 

2020-02-02 Święto Ofiarowania Pańskiego

Bóg zwykle objawia się w małych, pokornych znakach i oświetla naszą  szarą codzienność swoim jasnym światłem.

 

2020-02-09 V Niedziela Zwykła

Sól zabezpiecza potrawy od zepsucia i nadaje im smak. Taką rolę w stosunku do całego świata spełniają ludzie żyjący według nauki Chrystusa.

 

2020-02-16 VI Niedziela Zwykła

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.

 

2020-02-23 VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

2020-03-01 I Niedziela Wielkiego Postu

Szatan sugeruje, aby Jezus użył swojej duchowej mocy dla zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, do wykonania spektakularnego widowiska, by  wzbudzić podziw u ludzi, dla zdobycia władzy i nadmiernego bogactwa tego świata.

 

2020-03-01 II Niedziela Wielkiego Postu

Jezus zaprasza nas na szczyt wysokiej, duchowej góry. Przebywanie z Nim, z pewnością jest wspaniałym doświadczeniem, które napełnia serca radością, miłością i szczęściem.

 

2020-03-15 III Niedziela Wielkiego Postu

Żywa woda jest symbolem Ducha Świętego, jest miłością płynącą z Jezusowego serca, jest źródłem zbawienia, które  zaspokaja ludzkie pragnienie Boga i oczyszcza z wszystkiego, co utrudnia zjednoczenie z Nim.

 

2020-03-29 V Niedziela Wielkiego Postu

Grób Łazarza jest miejscem największego cudu Jezusa, który świadczy o  władzy Boga nawet nad śmiercią. Chrystus  jest zmartwychwstaniem i życiem.

 

Wielki Tydzień 2020

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

 

2020-04-12 Wielkanoc

Orędzie Wielkanocnego Poranka rozbrzmiewa radosną wiarą, nadzieją i miłością, bo otworzyło się dla nas niebo. Fakt zmartwychwstania Chrystusa zapewnia nas, że naprawdę zostaliśmy odkupieni.

 

2020-04-19 Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jezus jest najlepszym obrazem miłosiernego Ojca. Posłannictwo  Syna Bożego wyraża się poprzez nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda  skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących.

 

 

2020-04-26 III Niedziela Wielkanocna

Droga do Emaus jest również naszą  drogą życiową. Jest symbolem naszych codziennych zmagań, rozczarowań, cierpień, wątpliwości, niepokoju i obaw. Jednakże nie wędrujemy sami do naszego Emaus...

 

 

2020-04-26 - IV Niedziela Wielkanocna

Jezus Dobry Pasterz chroni swoje owce, leczy je i wyprowadza z każdego niebezpieczeństwa, broni przed fałszywymi nauczycielami i przywódcami.

 

 

2020-05-10 V Niedziela Wielkanocna

W niebie jest  mieszkań wiele  i osobne miejsce dla każdego. Jezus zabierze nas do siebie gdy przyjdzie powtórnie w chwale. Odtąd zawsze z Nim będziemy-  otrzymamy od Boga dom wiecznie trwały w niebie...

 

 

2020-05-17 VI Niedziela Wielkanocna

Chrystus odchodzi do Ojca, ale powróci i wtedy Go ponownie zobaczymy. Jednakże nie możemy oglądać Go fizycznie, jak niegdyś uczniowie, przed odejściem Jezusa do Ojca. Natomiast możemy doświadczać Jego obecności  w inny, nowy sposób poprzez  trwałe przebywanie Ducha Świętego w nas.

 

 

2020-05-24 Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie jest zakończeniem ziemskiego życia Jezusa. Jest to dzień wielkiej radości nie tylko w niebie, ale również dla ludzi na ziemi.

 

 

2020-05-31 Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty oświecił umysły Apostołów, obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą męczenników oraz darem języków. Wtedy otworzyli dotąd zamknięte ze strachu przed Żydami drzwi, wyszli na ulice i bez lęku, z odwagą głosili wielkie dzieła Boga.

 

 

2020-06-14 XI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia nie tylko  odnosi się do Dwunastu Apostołów. Zawiera również głębokie przesłanie skierowane do wielu chrześcijan, zapraszając ich do  współpracy z Chrystusem, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało  (Mt 9,36). Ewangelia zachęca też do modlitwy o ludzi gotowych do pracy dla Królestwa Bożego.

 

 

2020-06-21 XII Niedziela Zwykła

Siłą do przezwyciężenia wszelkich przeciwności jest zaufanie Jezusowi oraz opatrzności Bożej. Dla zilustrowania tej prawdy, Jezus posługuje się zwykłymi obrazami. Policzone włosy na głowie i los wróbli – to symbol wiedzy Boga o nas oraz o Jego  trosce względem wszystkich ludzi (por. Mt 6,25-34;10,28-31).

 

 

2020-06-28 XIII Niedziela Zwykła

Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Chodzi tu o różnego rodzaju cierpienia. Krzyżem może być szare, codzienne życie z jego problemami, trudnościami, ze  wszystkim, co niweczy nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Naszym krzyżem mogą też być rany zadawane przez  bliźnich, prześladowców oraz wrogów za życie zgodne z Ewangelią.

 

 

 

2020-07-05 XIV Niedziela Zwykła

Przyjdźcie do Nie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja wam dam wytchnienie (Mt 11,18). Powyższy cytat odsłania nam tajemnicę Jezusowego Serca oraz Jego wrażliwość na trudy, słabości i liczne cierpienia ludzkie. Tylko Bóg może dać prawdziwy pokój, ukojenie i wsparcie. On daje moc zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego (Iz 40,20).

 

 

 

2020-07-12 XV Niedziela Zwykła

Bóg jest hojnym siewcą, który wytrwale sieje ziarna swojego słowa w glebę współczesnego świata, gdzie uzyskanie dobrego plony sprawia liczne trudności. Jezus sieje również w każdym ludzkim sercu, mimo ryzyka o jego los. Plon bowiem  zależy od otwartości serca i umysłu człowieka.

 

 

 

2020-07-19 XVI Niedziela Zwykła

Dobro w ludzkim sercu rośnie powoli przy pomocy łaski Bożej oraz przez osobisty wysiłek w prostych, skromnych, małych jak ziarnko gorczycy codziennych sprawach i problemach. Pan jest cierpliwy i dobry dla wszystkich ludzi. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45). 

 

 

 

2020-07-26 XVII Niedziela Zwykła

Wiemy, że istnieje drogocenna perła i ukryty skarb - królestwo Boże. Jednak niekiedy pojawia się w nas jakaś niemoc czy lęk przed utratą czegoś, co nas wiąże i powstrzymuje, aby nabyć tę największą wartość.

 

 

 

2020-08-02 XVIII Niedziela Zwykła

Jezus zatroszczył się, aby nakarmić wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi, którzy szli za Nim. Uczniowie byli zakłopotani tym, że nie mają dość jedzenia dla wszystkich, dlatego zamierzali odprawić ich do okolicznych wiosek i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność.

 

 

 

2020-08-09 Niedziela Zwykła

Gdy grozi nam niebezpieczeństwo, kryzys czy jakaś burza życiowa, wzywajmy Jezusa na pomoc , podobnie jak kiedyś Piotr: Panie, ratuj nas. W walce z przeciwnym wiatrem nie jesteśmy sami, Jezus przychodzi natychmiast z wyciągniętą ręką, aby nas ocalić umocnić i uleczyć z niepokoju i lęku.

 

 

 

2020-08-15 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest naszą nadzieją. Matka Chrystusa osiągnęła już cel ostateczny – wraz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, gdzie cieszy się wiecznym szczęściem i chwałą.

 

 

 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Misja Jezusa zasadniczo ograniczała się tylko do Narody Wybranego. Później, apostołowie i uczniowie Jezusa będą kontynuować Jego  apostolską działalność  na całym świecie.

 

 

 

XXI Niedziela Zwykła

Gdy Jezus usłyszał opinie tłumu o sobie, zwrócił się do swoich apostołów i zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie?

 

 

 

XXII Niedziela Zwykła

Iść za Jezusem znaczy przyjmować ze pokojem i pokornym sercem to, co jest nieprzewidziane, zaskakujące i trudne, dla nas biednych, słabych ludzi. Dźwigać swój krzyż to zaakceptować ból, cierpienie, różnego rodzaju, przykrości, z którymi sami sobie nie radzimy; to również nasz wysiłek i próby przezwyciężania przeszkód, doświadczeń i pokus pojawiających się na naszej drodze do Ojca w niebie. 

 

 

 

XXIII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do naśladowania Jezusowego sposobu traktowania zagubionego w życiu człowieka oraz do życzliwej, szczerej pomocy w odnalezieniu właściwej drogi do Boga oraz do braterskiej wspólnoty. Chrystus zachęca również do wspólnotowej modlitwy: Jeśli dwaj spośród was zgodnie o coś proszą, otrzymają wszystko od Mojego Ojca, który jest w niebie. Tam gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Moje imię, jestem pośród nich  (Mt 18,19n).

 

 

 

 

XXIV Niedziela Zwykła

Dzisiejszej Ewangelia nie tylko uczy o przebaczeniu, ale również ukazuje współzależność naszego wybaczania bliźnim z przebaczeniem, którego pragniemy od Boga dla siebie. Doświadczenie Bożej wybaczającej, bezwarunkowej miłości skłania nas do wybaczenia tym, którzy nas zranili.  

 

 

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

2020-10-04 XXVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się opisem troski Boga o swoją winnicę , o Izraela. Ukazuje Jego miłość, zaufanie i gesty dobroci. 

 

 

 

 

XXIX Niedziela Zwykła

W pewnym sensie jesteśmy obywatelami politycznego państwa, do którego należymy oraz obywatelami królestwa Bożego. Jesteśmy zobowiązani do lojalności wobec jednego i drugiego.

XXX Niedziela Zwykła

Miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Boga mamy miłować zawsze w jedyny możliwy dla nas sposób, czyli w braciach. Jedna jest więc miłość, która od ludzi idzie ku Bogu.

XXXII Niedziela Zwykła

Czujność jest gotowością, by stanąć przed Bogiem w światłości i prawdzie, jest wierną aktywnością, czynną miłością oraz zrozumieniem wartości aktualnej sytuacji, o której wspomina przypowieść o słudze wiernym w Ewangelii św. Mateusza (por.24,45nn). Jakość naszego obecnego przygotowania na spotkanie z Bogiem decyduje o naszym przeznaczeniu.

2020-11-15 XXXIII Niedziela Zwykła

Każde środowisko, każda społeczność ludzka może stać się miejscem wykorzystania naszych szczególnych umiejętności, może przyczynić się do  pomnożeniem powierzonego nam dobra.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Królestwo Chrystusa nie jest na wzór tego świata, lecz jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju. Władza Jezusa nie jest rozkazywaniem, lecz jest posłuszeństwem Ojcu, oraz  wypełnianiem Jego  zbawczego planu.

I Niedziela Adwentu

Czuwanie to także rozpoznawanie Boga w każdej sytuacji oraz  odpowiedź człowieka na Jego oczekiwania poprzez miłość do drugiego człowieka i akceptację doświadczeń  każdego dnia.

2020-12-06 II Niedziela Adwentu

Jeśli czasem usiłujemy odnaleźć drogę i kierunek, wolność i pokój, ponieważ czujemy się zagubieni – wtedy posłuchajmy Jana Chrzciciela, który ukazuje właściwą drogę, która nawet przez pustkowie, prowadzi  do Boga. Pouczenia Jana mogą pomóc wszystkim, którzy pragną wrócić do Ojca

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Niepokalane Poczęcie jest największy darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki tej nadzwyczajnej łasce Maryja została zachowana od wszelkiego zła i bardzo umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególna rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

2020-12-20 IV Niedziela Adwentu

Dialog Archanioła Gabriela z Maryją jest centralnym punktem Zwiastowania. Jest  to najpiękniejszy dialog w historii zbawienia.  Sam Bóg, przez anioła, rozpoczyna rozmowę. Wybiera pokorną, skromną, ubogą młodą kobietę, Maryję. Proponuje Jej współudział i szczególną rolę w dziele zbawienia. Z delikatnością i szacunkiem czeka na Jej odpowiedź. Bóg czeka na zgodę  człowieka!

Boże Narodzenie

Jezus przychodzi na świat w taki zwyczajny, ludzki sposób. Rodzi się w nędznej betlejemskiej grocie, w pokorze i ubóstwie, w  nocy i ciszy, z dala od ludzi.

2021-01-01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

W pierwszy dzień roku czcimy Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju. Nowy Rok to nowy początek, to dany nam nowy czas łaski. Wszystko jest przed nami, dlatego trzeba otoczyć, odpowiedzialnością i modlitwą każdy, jeszcze nieznany nam dzień.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Mędrcy byli szczęśliwi i błogosławieni, ponieważ prowadziła ich  szczególna gwiazda aż do Zbawiciela. Napełnieni radością i wdzięcznością, przemienieni, łaską Bożą, inną drogą wrócili do swojego kraju.

Niedziela Chrztu Pańskiego

Chrzest Jezusa jest symbolem naszego chrztu. Jest objawieniem obecności Trójcy Świętej w nas. Jest wyzwoleniem z grzechów oraz inauguracją  nowego Bożego, życia w sercu człowieka.

2021-01-10 II Niedziela Zwykła

Co jest priorytetem w moim życiu? Czy szczerze szukam Boga, który jest największym wiecznie trwającym dobrem? Czy zauważam człowieka, który potrzebuje pomocy i dostrzegam  obecnego w nim Chrystusa? Jakie skarby gromadzę dla siebie w niebie, gdzie mól nie niszczy ani złodziej nie włamuje się i kradnie?

2021-01-24 III Niedziela Zwykła

Piotr i jego współpracownicy byli zajęci swoją pracą gdy Jezus, przechodząc obok, zobaczył jak zarzucali sieci, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

2021-01-30 IV Niedziela Zwykła

Wypędzenie złego ducha jest usunięciem zła, oczyszczeniem zatrutego organizmu czy terenu. Tam, gdzie przechodzi Jezus, ziemia zostaje uwolniona od mocy zła i na nowo staje się mieszkaniem człowieka, przestrzenią wolności i miejscem wspólnoty.

2021-02-14 VI Niedziela Zwykła

Bóg nie zapomina o cierpiącym człowieku. Nie zostawia go samego. W każdej sytuacji przychodzi, z pomocą. Miłosierny Jezus, zbawczy dotyk Jego dobrych rąk leczy wszelkie choroby i każde zranienie.

2021-02-21 I Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsze teksty biblijne zapraszają nas na duchową pustynię - na rekolekcje i oczyszczenie serca, aby zbliżyć się do Boga i pogłębić swoją relację z Jezusem.

2021-03-07 III Niedziela Wielkiego Postu

Zdarza się, że  świątynia  ludzkiego serca  traci  swój charakter, swoje właściwe przeznaczenie i staje się ruiną.  Bóg miłosierny i wszechmogący na tych ruinach może zbudować nową świątynię, której zapowiedzią jest Zmartwychwstały Chrystus.

 

2021-03-14 IV Niedziela Wielkiego Postu

Bóg ofiarował nam życie i światło (J 1,4). Kto postępuje źle – pozostaje w ciemności;  kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego dobre uczynki są dokonane w Bogu.

 

2021-03-21 V Niedziela Wielkiego Postu

Chrystus porównuje siebie do ziarna pszenicy, które wrzucone w ziemię, musi najpierw obumrzeć, aby wydać obfity plon. Śmierć prowadzi do nowego życia. Śmierć Jezusa rodzi nową wspólnotę wiernych. Zmartwychwstały i uwielbiony Jezus  błogosławi pokojem i radością tych wszystkich, którzy są z Nim zjednoczeni jako Jego wyznawcy.

 

2021-04-11 II Niedziela Wielkanocna

Miłosierdzie – to najwyższy akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze  życia.

 

2021-04-11 III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają jak poznali Jezusa po łamaniu chleba. Gdy tak rozmawiali Jezus stanął pośród nich. 

 

2021-04-25 IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla owiec kochającym bratem i prawdziwy, wiernym przyjacielem. Zna wszystkie owce, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem i owcami nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada  przez cały dzień i przez całą noc.

 

2021-05-02 V Niedziela Wielkanocna

Z Jezusem jesteśmy złączeni przez wiarę, modlitwę oraz przez wypełnianie Jego słowa. Zjednoczenie z NIM wymaga, podobnie jak krzew winny , oczyszczenia i przycinania dla lepszego owocowania. Proces ten dokonuje się przez Słowo Jezusa, które również umacnia w wypełnieniu woli Boga. Oczyszczanie i przycinanie jest procesem bolesnym, ale nie jest czynnością niszczycielską, ponieważ dokonuje tego delikatna ręka kochającego Boga.

 

 

2021-05-09 VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

2021-05-16 Wniebowstąpienie Pańskie

Wstępując do nieba, Jezus pozostawił otwarte drzwi, oczekuje nas, przygotowuje miejsce dla nas i wstawia się za nami u Ojca. Chrystus jest Bramą i Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludzkością.

 

 

2021-05-23 Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty oświecił umysły Apostołów, obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą męczenników oraz darem języków. Wtedy otworzyli dotąd zamknięte ze strachu przed Żydami drzwi, wyszli na ulice i bez lęku,z odwagą głosili wielkie dzieła Boga.

 

 

2021-05-30 Uroczystość Trójcy Świętej

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 

2021-06-06 X Niedziela Zwykła

Chrystus tworzy nową rodzinę, Bożą, która po Zesłaniu Ducha Świętego staje się Jego Kościołem. Do tej nowej rodziny, gdzie Bóg zajmuje pierwsze miejscem, Jezus zaprasza wszystkich także swoją matkę i krewnych. Maryja zostaje matką tej nowej Bożej rodziny – czyli Kościoła. Ona zawsze pełniła wolę Bożą w sposób najdoskonalszy.

 

 

2021-06-11 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Człowiek potrzebuje Jezusowego Serca, aby poznać Boga i samego siebie, potrzebuje go, aby budować cywilizację miłości. Kult Serca Bożego zawiera orędzie niezwykle aktualne we naszych czasach, ponieważ z Serca Syna Bożego wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość odkupiona od grzechów (św. Jan Paweł II).

 

 

2021-06-13 XI Niedziela Zwykła

Przypowieść o ziarnku gorczycy uczy, aby nie sądzić według pozorów. Bóg zawsze działa pośród nas według swojego, dla nas czasem niezrozumiałego, planu. On daje czas na dojrzewanie spraw Bożych w sercu ludzkim i prowadzi właściwą drogą do swojego królestwa, gdzie jest miejsce i schronienie dla każdego.

 

 

2021-06-20 XII Niedziela Zwykła

Gdy grozi nam niebezpieczeństwo, kryzys czy jakaś burza życiowa, wzywajmy Jezusa na pomoc, podobnie jak kiedyś Piotr: Panie, ratuj nas...

 

 

2021-06-27 XIII Niedziela Zwykła

Potrzebujemy spojrzenia Jezusa oraz doświadczenia ciepła Jego współczującego serca. Potrzebujemy Jego uzdrawiającego dotyku oraz wskrzeszenia naszego serca i naszej duszy.

 

 

2021-07-04 XIV Niedziela Zwykła

Mieszkańcy Nazaretu, chociaż podziwiali Jego słowa i czyny, odrzucili Jezusa, ponieważ – jak mówili, znali Go dobrze, znali Jego rodzinę i Jego zawód. Ich umysły były zbyt ciasne a serca zamknięte, aby mogli poznać kim prawdziwie Jezus był. Może owi mieszkańcy Nazaretu przyjęliby z entuzjazmem jakiegoś słynnego cudotwórcę, ponieważ byłby to niezwykły zaszczyt i szczególne wyróżnienie dla ich miasta. Natomiast Jezus był dla nich tylko zwykłym, prostym, ubogim człowiekiem.

 

 

2021-07-11 XV Niedziela Zwykła

Każdy misjonarz, podobnie jak Chrystus, musi być przygotowany na brak zrozumienia, krytykę czy odrzucenie przez swoich słuchaczy. Wielka nagroda jest przygotowana dla niego w niebie za trud i poświęcenie w pracy dla królestwa Bożego.

 

 

2021-07-18 XVI Niedziela Zwykła

Chrystus dobrze znał trud odpowiedzialnej pracy apostolskiej i zmęczenie. Doskonale rozumiał wyczerpanych i zmęczonych uczniów. Dlatego chciał, aby w ciszy i spokoju wypoczęli nieco na miejscach pustynnych. Jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Jest czas na przebywanie z Jezusem oraz i innymi, jest czas na samotność i modlitwę.

 

 

 

2021-08-08 XIX Niedziela Zwykła

Chleb jest symbolem wszystkiego, co potrzebujemy do życia.. Chrystus nazywa siebie chlebem życia, ponieważ pragnie zaspokoić wszelki głód człowieka. Jezus chce być naszym chlebem – chce być z nami, w naszej codzienności. Chce uczestniczyć w każdym wydarzeniu naszego życia.

 

 

 

2021-09-12 XXIV Niedziela Zwykła

Gdy Jezus poznał różne opinie o sobie, zapytał swoich uczniów:  A wy za kogo Mnie uważacie?

 

 

 

2021-09-19 XXV Niedziela Zwykła

Być dzieckiem Bożym znaczy – poddać się całkowicie i z pełnym zaufaniem działaniu Ducha Świętego, który przemienia serca, aby w innym, nowym świetle zobaczyć Boga, bliźniego i siebie. Natura dziecięctwa Bożego objawia się również w szukaniu i doświadczaniu opieki, troski i miłości Ojca niebieskiego oraz w pełnieniu Jego woli.

 

 

 

2021-09-26 XXVI Niedziela Zwykła

Uczniowie Jezusa nie są wyłącznymi pośrednikami darów Bożych. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, więc może posługiwać się każdym człowiekiem w przekazywaniu swojego błogosławieństwa.

 

 

 

2021-10-03 XXVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do refleksji i do spojrzenia na własne serce, do szczerej oceny własnych postaw, poglądów i działań. Obecnie szerzą się również destrukcyjne ideologie oraz fałszywe wartości. Dlatego trzeba wracać do życiodajnego źródła – do Jezusa i do Ewangelii.

 

 

 

2021-10-17 XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

2021-10-24 XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

XXX Niedziela Zwykła

Przejrzenie, to nie tylko postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej.Przejrzeć znaczy również prawidłowo rozpoznawać, oceniać, klasyfikować, właściwie wybierać. Przejrzeć–znaczy oglądać otaczającą nas rzeczywistość oczami miłości. Takie spojrzenie jest możliwe przede wszystkim dzięki wierze.

 

 

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici